หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปิดQuarter2 /2557

วันที่ 23 ตุลาคม 2557

กิจกรรมปิด Quarter2 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย  สรุปองค์ความรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ  Problem Based Learning (PBL) จัดโชว์ผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้เห็น เพื่อสะท้อนความงอกงามของนักเรียนแต่ละคน  และสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครองนักเรียนหลายๆท่าน  ที่ได้เห็นความงอกงามของลูกหลาน

การแสดงในวันนี้
   น้องๆ อนุบาล     : ร้องเพลงตัวหนอน  ประกอบท่าเต้น
   พี่ป.1-2               : ร้องเพลงคพส. อุดมสมบูรณ์   ประกอบท่าเต้น
   พี่ป.3-4               : แสดงละครบทบาทสมมุติ  (วิวัฒนาการของมนุษย์,ภาษาอาเซียน)
   พี่ป.5,6               : แสดงฉ่อย   มหัศจรรย์หญ้าแฝก

อนุบาล เพลงตัวหนอนน้อยครับ

ป.1,2 เพลง คพส.อุดมสมบูรณ์

พี่ ป.3,4 วิวัฒนาการของมุษย์  และภาษาอาเซี่ยน
 

พี่ป.5,6 ฉ่อย  เรื่องหญ้าแฝก ครับ     สะท้อนจากผู้ปกครองนักเรียน
      แม่พี่จิ๊   : "รู้สึกว่าเขาอยากมาเรียนมากๆ  และมาโรงเรียนเรียนแต่เช้าทุกวัน  แม้เสาร์ อาทิตย์ก็ยังอยากจะมา  อย่างในวันนี้ป้าเขายืมจักรยานไป รู้สึกว่าเขางอลที่นำจักรยานมาคืนช้า  เขาเป็นคนที่ชอบเล่า  ทุกวันในตอนกินข้าวเขาจะมีเรื่องเล่าเป็นอย่างงั้น อย่างงี้  แม่ก็ได้แต่นั่งฟังเขา เขาจะมีเรื่องเล่าทุกวัน  รู้สึกว่าเขามีความสุข"
       แม่พี่กิ๊ฟ : เขามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความรับชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายดีมาก


วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขยายพันธ์ุหญ้าแฝก โดยการแยกหน่อ

วันอังคารที่14ต.ค.2557
     หลังจากวันจันทร์ พี่ๆได้ขุดหญ้าแฝกเพื่อขยายพันธ์ุและเตรียมพื้นที่  วันนี้ได้นำปุ๋ยจากมูลสัตว์ ที่ทุกคนได้ช่วยกันนำมา  และปรับสภาพดิน พรวนดินพร้อมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆแปลงผักของตนเอง

ความรู้ใหม่ที่ได้รู้ในวันนี้   คือการปลูกหญ้าแฝก ตามรอบแปลงผักโดยการปลูกแบบเฉียง และก่อนปลูกให้ขุดเป็นร่องเพื่อสามารถเก็บน้ำได้  ต้นหญ้าแฝกที่นำมาปลูกควรตัดใบ และตัดรากเพื่อไม่ให้ยาวเกินไป
ความงอกงาม
    พี่ๆแสดงให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มที่เสร็จทีหลัง พี่จ๋าช่วยพี่แตงโม พี่กอล์ฟเดินไปช่วยกลุ่มอื่นๆ และยังเหลือกลุ่มพี่จ๋าที่ยังไม่เสร็จ หลายคนมาช่วยกันปลูก
    ทักษะที่ทุกคนได้คือการปลูกหญ้าแฝกที่ทุกคนได้ช่วยกันลงมือปฎิบัติ  สะท้อนความรู้สึกในการอนุรักษ์พืชและน้ำ "หญ้าแฝกช่วยเก็บน้ำได้ดี และปรับสภาพดิน" นี่เป็นพูดของพี่ๆหลายคน จากคำถาม"ทำไมต้องปลูกรอบๆแปลงผักของเรา?"
เตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก

วันจันทร์ที่ 13ต.ค.2557
จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Q2พี่ๆ ป.5,6 ได้วางแผนปลูกหญ้าแฝก ซึ่งจะปลูกตามแนวรอบแปลงผักที่เป็นวงกลม  โดยใช้พื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ขุดหญ้าแฝกออกแล้วปลูกใหม่เพื่อสามารถปลูกผักข้างในได้ในวันนี้พี่ๆป.5,6ได้เตรียมพื้นที่ขุดหญ้าแฝกออกแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มหรือแช่ไว้ในน้ำเพื่อนำไปขยายพันธ์ุปลูกในบริเวณอื่นอีกต่อไป  โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆละ2คนชายกับหญิงคู่กันที่รับผิดชอบแปลงผักของตนเอง

      สิ่งที่ได้ในวันนี้

 1. เข้าใจในการขยายพันธ์ุพืช โดยการนำหญ้าแฝกที่มีนำไปปลูกในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ความสามัคคี ช่วยเหลือกันในกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มอื่น
 3. ความเสียสละ และการแบ่งงาน  กลุ่มผู้ชายเขาจะมีความเสียสละเป็นผู้ขุดหญ้าแฝกขึ้นมา แล้วให้ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเป็นผู้คัดหญ้าแฝกเพื่อนำไปขยายพันธ์
 4. ความอดทน   อดทนกับความเหน็ดเหนื่อย ในการทำงาน อดทนกับอากาศที่ร้อน
 5. ความตั้งใจ โดยตั้งใจทำงานของตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 6. การรู้เวลา   ในกลุ่มช่วยกันให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดให้ซึ่งกำหนดให้เสร็จก่อนบ่าย3โมง แต่ก็มีกลุ่มพี่มล พี่แพรว ที่ยังไม่เสร็จ


วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประโยชน์ของหญ้าแฝก

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
    ได้บันทึกวีดิโอการจัดการเรียนรู้ของชั้นป.5,6 โดยให้คุณครูประเสริฐเป็นผู้จัดกระบวนการ  ซึ่งในสัปดาห์นี้ให้พี่ๆได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝก โดยพี่ๆเขามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือ ทำเป็นตุ๊กตาอาเซี่ยนทั้งชายและหญ้า  ซึ่งเขาจะต้องควั่นแฝกให้ได้ประมาณ 10-20เมตร
   สิ่งเขาได้ในวันนี้

 1. ทักษะในการใช้มือทั้งสองข้างควั่นแฝก
 2. กระบวนการคิด ซึ่งเขาใช้สมองในการคิดไปพร้อมกับการปฎิบัติของมือทั้งสองข้าง เพื่อเกลียวแฝกให้ไปในทางเดี่ยวกัน แล้วควั่นให้ไปในทางตรงกันข้าม
 3. ความสามัคคี  ในการพูดคุยช่วยเหลือกัน ปรึกษากันเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
 4. ความอดทน  อดทนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งกว่าจะได้แต่ละเมตรเขาต้องใช้ความพยายามและอดทน
 5. ความตั้งใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ เกิดสมาธิและท้ายสุดจนเกิดปัญญา ให้ภาพในการต่อยอดสิ่งที่จะทำในลำดับต่อไป

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

เริ่มต้นก่อนสร้างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

วันอังคารที่ 23ก.ย.2557
       ประโยชน์ของหญ้าแฝกนั้นมีมากมาย  หนึ่งในนั้นใบของหญ้าแฝกสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยเสริมรายได้ของทุกคนได้  ก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้นั้น  พี่ๆป.5-6 วันนี้ได้เรียนรู้ในการควั่นแฝกให้เป็นกลียวเหมือนเชือก  เพื่อจะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองจากที่เป้าหมายของทุกคนคืออยากทำเป็นพวกกุญแจ กิจกรรมดังกล่าวนั้นต้องใช้สมาธิและความตั้งใจจดจ่อกับการทำกิจกรรมอย่างมาก ฝึกความอดทนอย่างมาก

      สิ่งที่ได้เรียนรู้
      การควั่นแฝกนั้นผมยังไม่เคยได้ทำมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก  นอกจากนี้จะนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในช่วงจิตศึกษาตอนเช้า  เพื่อฝึกสมาธิความอดทน ความตั้งใจจดจ่อ เพราะสามารถนำมาบูรณาการกับวิชา PBL ได้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

จิตศึกษา พาคูณ

วันอังคาร ที่ 23 ก.ย.2557


กิจกรรมจิตศึกษา พาคูณ
    เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ มีสติอยู่กับตนเอง  ฝึกการคิดในการคำนวณโดยที่นักเรียนไม่รู้สึกเลยว่าตนเองกำลังเรียนรู้ไปในตัว  ซึ่งนักเรียนจะมีจิตจดจ่ออยู่กับกิจกรรม โดยตั้งใจฟังครูและเพื่อนๆ ฝึกความอดทนในการรอคอยในจังหวะที่จะมาถึงรอบตัวเอง 
    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสามารถเชื่อมโยงไปยังวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องการคูณเลขทศนิยม ซึ่งเริ่มเรียนในวิชาแรก

วิธีการจัดกิจกรรม
 1. นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
 2. ครูอธิบายกิจกรรม  คือครูจะให้โจทย์ไป เช่นจำนวนนับที่หารด้วย2ลงตัว  เมื่อนับไปถึงใครที่เป็นจำนวนนับที่หารด้วย2 ลงตัว คนนั้นจะปรบมือ1ครั้ง แต่ไม่ต้องออกเสียง และคนถัดไปก็จะนับต่อไปเรื่อยๆ การเริ่มต้นครูจะนับเริ่มที่  1 และคนต่อไปจะนับ2 ตามลำดับไปเรื่อยๆ  จำนวนที่หารด้วย2ลงตัว เช่น 2,4,6,8,10......เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจำนวนดังกล่าว คนนั้นจะปรบมือ1ครั้ง แต่ไม่ต้องออกเสียง แล้วคนต่อไปจะนับต่อจากจำนวนนั้น
          จำนวนที่หารด้วย 3ลงตัวเช่น  3,6,9,12,15,18...
          จำนวนที่หารด้วย 4ลงตัวเช่น  4,8,12,16,18......

ผลที่ได้รับ  
   นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมดีมาก  ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อรอถึงลำดับของตนเอง แต่ก็ยังมีเผลอออกเสียงเป็นบางครั้ง

วันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนน้อยมาก  เพราะเนื่องจากอยู่ในช่วงประเพณีแซนโฎนตา ที่ยังไม่เสร็จ และอีกส่วนหนึ่งนักเรียนหลายคนเป็นไข้ เพราะอากาศช่วงนี้ฝนตกบ่อย ซึ่งในตอนเช้าให้นักเรียนชั้นป.6 กลับบ้าน3คน เนื่องจากเป็นไข้ 2คนและเป็นตาแดงอีก1คน

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

หญ้าแฝกแต่ละภาค

วันอังคารที่ 16 ก.ย.2557
เป้าหมายในวันนี้ คือนักเรียนได้รู้การปลูกหญ้าแฝกในแต่ละภาคและสามารถำนเสนอได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของแฝกที่เหมาะกับภาคต่างๆ

    ครูชงด้วยคำถามง่ายๆและสนุกๆ
    ครู   :ประเทศไทยมีกี่จังหวัด?
         พี่แตงโม  :   "มี 77จังหวัด ค่ะ"
   ครู   : จังหวัดที่พึ่งก่อตั้งล่าสุด เป็นจังหวัดอะไร  ?
         พี่แตงโม  :   "จังหวัดบึงกาฬ ค่ะ"
   ครู   : จังหวัดอะไรบ้างหนา..ที่อยู่ในภาคอิสาน?
       พี่นิค  :จังหวัดศรีสะเกษครับ
        พี่ภูมิ : จังหวัดยโสธรครับ
       ในระหว่างนี้นักเรียนคิดและยกมือตอบ อย่างรวดเร็ว
 
  ครู   : จังหวัดอะไรบ้างหนา..ที่อยู่ในภาคเหนือ?
      นักเรียนทุกคน ยกมือตอบอย่างสนุกสนานมาก..

หลังจากนั้น ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มเท่าๆนั้น และให้นั่งเป็นวงกลมกลุ่มของตนเอง และแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ประกอบไปด้วย

 •   ไอแพด 1 เครื่อง/กลุ่ม
 • สี
 • ปากกาเมจิก
 • กระดาษ ปรู๊ฟ 1แผ่น
นักเรียนค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาเขียนลงในกระดาษ เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน


จิตศึกษา (โยคะ ฝึกการควบคุมตัวทางด้านร่างกาย และจิตใจ)

วันอังคาร ที่16ก.ย.2557
      พี่ๆ ป.5-6 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
      การเตรียมเด็ก ก่อนเรียนในแต่ละวันนั้น สำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดการเรียนรู้ เพราะเมื่อเด็กพร้อม เขาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
     กิจกรรมจิตศึกษาของพี่ๆ ป.5,6 ในวันนี้เป็นกิจกรรมโยคะ ซึ่งช่วยให้ผู้ฝึกมีสุขภาพที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดีประสานกับการเข้าใจธรรมชาติ  โดยธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการการเล่น เด็กๆจะเข้าใจบทบาทสมมุติในการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆ จะทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกอยากทำโดยไม่รู้สึกต่อต้าน และยังส่งเสริมการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

    ลักษณะการจัดกิจกรรม
    จัดกิจกรรมในบริเวณที่มีพื้นที่สะอาด เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน  ครูจะเปิดเสียงดนตรี(Spa)เบาๆ  นุ่มนวลประกอบ นักเรียนยืนเป็นวงกลม  เพราะกิจกรรมควรเริ่มต้นด้วยท่ายืน ซึ่งเริ่มต้นจากท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา ฯลฯ ครูพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาและเป็นธรรมชาติ กิจกรรมจะจบในท่านอน ให้นักเรียนหลับตาเพื่อให้ผ่อนคลาย ครูจะพูดสอดแทรกคุณธรรมและค่านิยมอันดีงามควบคู่ไปด้วย  เพื่อความงอกงามทางด้านจิตใจโดยผ่านเรื่องเล่า ได้แก่ความเมตตา ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีมนุษยธรรม ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

AAR การดำเนินงานในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์ถัดไป (15-19ก.ย.2557)

การดำเนินงานในสัปดาห์นี้ 8-12 กันยายน 2557

ในสัปดาห์นี้ พี่ๆป.5-6 ได้รู้ความแตกต่างระหว่างหญ้าแฝกกับหญ้าต่างๆที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน และได้เรียนรู้ความแตกต่างของหญ้าแฝกลุ่มและแฝกดอน  โดยการสังเกตและลงมือปฏิบัติในการเพาะชำหญ้าแฝก เพื่อขยายพันธ์ุในการนำไปปลูกในสถานที่ต่างๆ
          ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย"คนดีของแผ่นดิน" เพื่อให้ทุกนเป็นเยาวชนคนดีของชาติในอนาคตต่อไป
  การดำเนินงานในสัปดาห์ถัดไป
  การจัดการเรียนรู้     พี่ๆป.5-6 ศึกษาเกี่ยวกับหญ้าแฝกในแต่ละพื้นที่  ทำไมแต่ละพื้นที่ถึงมีหญ้าแฝกที่แตกต่างกัน  ต่างสายพันธ์ุ


  การดำเนินงานในสัปดาห์ถัดไป  วันจันทร์ K.Sven จำเดินทางมาที่สำนักงานและ มีประชุมร่วมกัน
       วันอังคาร คุณเสวน มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย และพูดคุยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษของชั้นป.1-2
      วันพุธ คุณเสวน สอนภาษาอังกฤษ ในชั้นป.1-2
       วันพฤหัสบดี  คุณเสวน  พี่ไก่  พี่นาจ คุณครูภร ไปโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน ในช่วงเช้า  และไปโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ในช่วงบ่าย

หญ้าแฝกลุ่ม กับหญ้าแฝกดอน ลักษณะต่างกันอย่างไรหนา...เราจะรู้ได้อย่างไร?

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557


          วันนี้พี่ๆ ชั้นป.5,6 ได้สังเกตหญ้าแฝกที่มีในบริเวณโรงเรียน เกี่ยวกับความแตกต่างของหญ้าแฝกแต่ละชนิด  โดยมีคุณครูประเสริฐ  ผู้ที่มีความรู้ทางด้านหญ้าเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยต่างๆ  เป็นไปด้วยความอยากรู้ต่างๆของพี่ๆทุกคน
           พี่ แพรว  "ครูค่ะแฝกลุ่มกับแฝกดอน  มันต่างกันตรงไหนค่ะ  จากที่ดูแล้วมันก็คล้ายกันนะค่ะ"
           พี่นิค       "แฝกลุ่มใบของมันจะมนๆ และลักษณะกอของมันจะใหญ่กว่าแฝกดอน แฝกดอนใบของมันจะเรียวเล็ก"
           ครูไม่จำเป็นต้องให้คำตอบ  แต่เกิดจากการเรียนรู้ของพี่ๆ และแชร์ให้เพื่อนๆฟังในการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้แบบบูรณาการทำให้ทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข
           นอกจากนี้ได้ทำการชำหญ้าแฝกเพื่อการขยายพันธ์ุต่อไป  ในการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  ซึ่งใช้วัสดุที่มีในโรงเรียนคือขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นภาชนะในการชำหญ้าแฝก  และนักเรียนจะคอยสังเกตการเจริญเติบโตในแต่ละวัน


" เอ่...หญ้าแต่ละชนิดแตกจากหญ้าแฝกยังไงหนา.."

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
        ในวันนี้พี่ๆทุกคน สำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสังเกตหญ้าต่างๆ  " เอ่...หญ้าแต่ละชนิดแตกจากหญ้าแฝกยังไงหนา.."
       -หาความแตกต่างมาให้ครูสิเด็กๆ....
       -  ตกลงหญ้าแฝกเป็นวัชพืชไหม...เพราะอะไร?


        


วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

สุดยอดอาหารพื้นบ้านของนักเรียนชั้นป.5,6

 วันที่ 9 กันยายน 2557
        ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้  15-19 ก.ย.2557 เป็นประเพณีแซนโฏนตา(วันสารท) รำลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  และถือได้ว่าเป็นวันแห่งครอบครัวของชาวอำเภอขุขันธ์เลยก็ว่าได้  เพราะญาติพี่น้องที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะกลับมาประกอบพิธีร่วมกันกับคนในครอบครัว 
        ด้วยเหตุนี้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประเพณีที่มีในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สิ่งที่ดีงาม นักเรียนชั้นป.5,6 จึงเสนอร่วมกันว่าอยากทำอาหาร  เพื่อฝึกฝนการประกอบอาหารและเตรียมพร้อมในการรองรับญาติพี่น้องที่จะกลับมาในเทศกาลดังกล่าว
        จะเห็นได้ว่าสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข พร้อมกับประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่เกิดจากกระบวนการคิดของนักเรียนและได้ปฏิบัติจริง
        

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษาคือ?

      จิตศึกษา คือนวัตกรรมภาคปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดด้านในของมนุษย์(ปัญญาภายใน) รวมถึงความฉลาดด้านอารมณ์(EQ) และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ(SQ)

     กิจกรรมจิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติทุกวันหลังจากเคารพธงชาติเสร็จ เป็นการน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก ให้เห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่ง  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำและมีความพร้อมในการเรียน

     ในระหว่างกิจกรรม บางครั้งจะมีเสียงดนตรีเบาๆ(Spa) พร้อมกับเสียงครูที่เป็นธรรมชาติ และใช้คำพูดที่เป็นจิตวิทยาในเชิงบวก เช่นคำขอบคุณ ให้กำลังใจทุกๆคน โดยป้อนสิ่งที่ดีงามไปสู่จิตใต้สำนึก หรือให้ทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านความรู้สึก โดยการเล่าให้เพื่อนฟัง

    นอกจากนี้กิจกรรมโยคะ ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตศึกษาเช่นกัน  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  แต่บริเวณนั้นควรจะสะอาดและปราศจาคเสียงรบกวน

ปัญญาภายใน คืออะไร?

ปัญญาภายใน หรือความฉลาดด้านใน รวมถึงความฉลาดด้านจิตวิญญาณ (SQ) และความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)  ประกอบไปด้วย

 1. การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) และผู้อื่น
 2. การเห็นคุณค่าในตัวเองคนอื่น  และสิ่งต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย
 3. การอยู่ด้วยกันอย่างภารดรภาพ ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน  การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดี และพอใจง่าย
 4. การมีสติอยู่เสมอ  รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุด  หรือไปต่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ มีความสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้
 5. มีสัมมาสมาธิ  เพื่อกำกับความเพียรให้การเรียนรู้หรือกระทำภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 6. การเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆ  นอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่
 7. การมจิตใหญ่มีความรักความเมตตามหาศาล
กิจกรรมจิตศึกษา ชั้นป.5,6

วันที่ 8 ก.ย.2557
กิจกรรมจิตศึกษา ชั้นป.5,6
ชื่อ  เมล็ดปอแห่งจินตนาการ

ลักษณะกิจกรรม
   นักเรียนจะได้กระดาษปล่า 1แผ่น เมล็ดปอเทือง คนละ1กำมือ แล้วแปลงร่างเมล็ดปอ เป็นภาพท่ีมีความหมายกับตัวเอง แล้วบรรยาความรู้สึกให้ผู้อื่นได้ฟัง

สิ่งที่นักเรียนได้

 1. การมีสติ รู้ตัวเองตลอดเวลา
 2. นักเรียนมีจิตจดจ่อกับสิ่งที่ตนเองกำลังปฎิบัติ
 3. นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย จากการที่นักเรียนได้มีความคิดที่อิสระ จินตนาการภาพที่มีความหมาย และได้ปฎิบัติไปพร้อมกัน
 4. การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนส่งเมล็ดปอให้กัน ทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ส่งเมล็ดปอให้ และไหว้ขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนให้เราได้ส่งเมล็ดปอให้
 5. นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนอย่างมีความหมาย

นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่ และได้สื่อความรู้สึกให้เพื่อนๆได้ฟัง 
         พี่เอ็ค  "ผมทำเป็นรูปแม่น้ำ  เพราะผมอยากให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะน้ำมีความสำคัญกับเรา ให้เราได้ดื่ม ได้อาบครับ"
         พี่มล  "ผมทำเป็นรูปต้นไม้  เพราะต้นไม้ให้ความร่มรืนกับเราครับ"

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการจัดการียนรู้ วันที่ 20สิงหาคม2557

กิจกรรมจิตศึกษา
       ครูใช้กิจกรรม เล่าเรื่องตายายจับปลาบู่และปลาดุก
       ลักษณะกิจกรรม

 1. ให้นักเรียนจับคู่กัน ให้เลือกคนหนึ่งเป็นปลาบู่และอีกคนหนึ่งเป็นปลาดุก แต่ละคนให้ฝ่ามือติดกันและชนปลายนิ้วคนตรงกันข้าม
 2. ครูจะเล่าเรื่องตากับยาย ไปจับปลาเพื่อนำมาต้ม  หากได้ยินเป็นชื่อปลาของตัวเองให้รีบคว้ามือคนที่อยู่ข้างหน้าให้เร็ว  และคนตรงข้ามต้องรีบดึกมือตนเองกลับให้เร็วที่สุด
กิจกรรมนี้นักเรียนมีความสุขมาก  สนุกกับกิจกรรม มีความสุขร่วมกัน แต่ละคนตั้งใจฟังและพยายามที่จะมีสติในการฟัง ซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมีเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข

กิจกรรมวิชาหลัก
        วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.5,6
         เริ่มจากโจทย์ง่ายในการบวก  123+456=.....
          - หลังจากนั้นครูให้ตัวเลขมา 4ตัว( 2,3,4,5)
          - หาผลรวมที่มากที่สุด  และผลลบทีน้อยที่สุด
          - นักเรียนแต่ละคนคิดในสมุดของตนเอง แล้วยกมือตอบ และพยายามหาคำตอบให้ได้คำตอบที่มากที่สุด และน้อยที่สุดให้ได้
         
          - โจทย์ง่ายไปสำหรับพี่ๆป.5,6  ครูจึงเพิ่มตัวเลขเป็น 6 ตัว  และให้นักเรียนหาคำตอบ (แต่ละคนคิดเพื่อหาคำตอบอบย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ในคำตอบ)
          หลังจากทำกิจกรรมร่วมกันครูให้โจทย์ 2ข้อ แล้วให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเพื่อนำมาส่ง
        วิชาภาษาไทย
         ให้นักเรียนเลือกหนังสือหรือนิทานคนละเล่มจากห้องสมุด
         - เลือก 1คน อ่านให้เพื่อนๆ ฟัง แล้วให้เพื่อนๆ สรุปจากที่เพื่อนอ่านให้ฟัง โดยการสรุปตามความเข้าใจ และเล่าเป็นลำดับเหตุการณ์
         - ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านหนังสือของตนเอง แล้วสรุปตามความเข้าใจ ลงสมุดพร้อมกับภาพประกอบ


กิจกรรมวิชา PBL

-ครูชงด้วยวีดิโอ เรื่องหญ้าแฝก กำแพงชีวิต
-หลังจากที่วีดิโอจบ ครูชงด้วยคำถาม  :   นักเรียนเห็นอะไรบ้าง แล้วให้ออกมาเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด
- ให้นักเรียนเลือกมา 10 คำ จากที่นักเรียนช่วยกันเขียนมา แล้วนำมาแต่งประโยค

บันทึกกิจกรรม : นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนได้เยอะมาก  และทุกคนอยากออกมาเขียนแต่เนื่องด้วยใช้เวลานานมากเกินไป ครูจึงหยุดไว้ที่จำนวน 40 คำ แล้วให้นักเรียนได้เลือก10 คำ ในการนำมาแต่งประโยค พี่ฟ้า ชั้นป.6 ไม่เข้าใจ จึงต้องอธิบายให้ฟังจนเขาเข้าใจ  แต่นักเรียนทำงานไม่เสร็จในคาบ จึงให้ทำในเวลาว่างบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 19 สิงหาคม 2557

บันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18 ส.ค.2557
จิตศึกษาชั้นป.5,6
       เดินสำรวจรอบโรงเรียน สังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในบริเวณโรงเรียน สัมผัสกับธรรมชาติเห็นสิ่งต่างๆ นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายรับอากาศบริสุทธิในภาคเช้า
       ครูชงด้วยคำถาม : นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
                     พี่กอล์ฟ : เห็นบ่อเลี้ยงกบมีการเปลี่ยนแปลง  โดยย้ายบ่อเลี้ยงจากบ่อปูนไปเลี้ยงในบ่อดิน ครับ
                     พี่ยศ      :  หญ้าแฝกบริเวณหน้าอาคารเรียน ถูกตัด เพราะว่ารกมากในบริเวณนั้น
                     พี่จิ๊        : บริเวณสนามฟุตบอลมีหญ้าเจ้าชู้ขึ้นเต็มไปหมด
                     พี่แตงโม : บริเวณสระน้ำ มีน้ำเยอะมาก เพราะมีฝนตกมาบ่อยๆ
   
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา PBL
         ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มสำรวจหญ้าแฝกภายในบริเวณโรงเรียนว่ามีจำนวนหญ้าแฝกจำนวนเท่าใด อยู่บริเวณใดบ้าง  แล้ววาดเป็นแผนผังของบริเวณโรงเรียนที่มีหญ้าแฝก

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกกิจกรรม วันที่8-9 สิงหาคม 2557

บันทึกกิจกรรม วันที่8-9 สิงหาคม 2557

กิจกรรมในวันที่ 8 ส.ค.2557

1.ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งได้เห็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม สะท้อนให้เห็นในการทำงานของในองค์กร ในการติดต่อสื่อสาร การรับสาร  จนถึงผู้ปฎิบัติงาน ทำให้ตนเองได้ตระหนักมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการประสานงาน ซึ่งจะมีผลต่อองค์กร

     สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

  1. การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
  2. การสื่อสารให้เข้ากัน
  3. การคิด เช่นรับสารจากผู้ประสานงานในการปฏิบัติงาน และการวาดภาพ
  4. ความตระหนักในการปฎิบัติงาน
  5. การทำงานอย่างมีสติ เช่นไม่อารมณ์เสียขณะทำงานเพราะจะทำให้การทำงานติดขัด


   
.................................................................................................................................................................................
2.กิจกรรมหลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียน
 • การเส่าเรื่อง    ปลาช่อน ปลาบู่
 • บอกชื่อจังหวัดในประเทศไทย
 • บอกชื่อผลไม้  
 • บอกชื่อยี่ห้อรถ
 • ปล่อยกบ   
สังเกตได้ว่ากิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยในนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยังกำกับสติ รู้ตัวเองตลอดเวลา
.................................................................................................................................................................................

กิจกรรมในวันที่ 9 ส.ค.2557

เรียนรู้ และทบทวนในการเขียน Blog การอัพเดตข้อมูลในการทำงาน เพื่อให้ผู้ที่รับสารได้เข้าใจถึงกระบวนการได้ชัดเน

การถ่ายภาพ
 1. ต้องเห็นกระบวนการ Action เห็นวิธีคิด
 2. เห็นความงอกงาม พัฒนาการ ลำดับขั้น  (ประกอบไปด้วย ชิ้นงาน  ภาระงาน กิจกรรม)
 3. มีความสุข  ปฎิสัมพันธ์
วีดิโอ
 1. ไม่สอน ไม่บอกความรู้
 2. ไม่ชี้ถูก  หรือผิด
บทความ/ข้อความ
 1. เห็นกระบวนการ
 2. เห็นกิจกรรม
*ในการทำงาน  จะมีการอัพเดตหรือบันทึกข้อมูล อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
* การประชุม ทุกสัปดาห์

*********************************************************************************