หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการจัดการียนรู้ วันที่ 20สิงหาคม2557

กิจกรรมจิตศึกษา
       ครูใช้กิจกรรม เล่าเรื่องตายายจับปลาบู่และปลาดุก
       ลักษณะกิจกรรม

 1. ให้นักเรียนจับคู่กัน ให้เลือกคนหนึ่งเป็นปลาบู่และอีกคนหนึ่งเป็นปลาดุก แต่ละคนให้ฝ่ามือติดกันและชนปลายนิ้วคนตรงกันข้าม
 2. ครูจะเล่าเรื่องตากับยาย ไปจับปลาเพื่อนำมาต้ม  หากได้ยินเป็นชื่อปลาของตัวเองให้รีบคว้ามือคนที่อยู่ข้างหน้าให้เร็ว  และคนตรงข้ามต้องรีบดึกมือตนเองกลับให้เร็วที่สุด
กิจกรรมนี้นักเรียนมีความสุขมาก  สนุกกับกิจกรรม มีความสุขร่วมกัน แต่ละคนตั้งใจฟังและพยายามที่จะมีสติในการฟัง ซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมีเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข

กิจกรรมวิชาหลัก
        วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.5,6
         เริ่มจากโจทย์ง่ายในการบวก  123+456=.....
          - หลังจากนั้นครูให้ตัวเลขมา 4ตัว( 2,3,4,5)
          - หาผลรวมที่มากที่สุด  และผลลบทีน้อยที่สุด
          - นักเรียนแต่ละคนคิดในสมุดของตนเอง แล้วยกมือตอบ และพยายามหาคำตอบให้ได้คำตอบที่มากที่สุด และน้อยที่สุดให้ได้
         
          - โจทย์ง่ายไปสำหรับพี่ๆป.5,6  ครูจึงเพิ่มตัวเลขเป็น 6 ตัว  และให้นักเรียนหาคำตอบ (แต่ละคนคิดเพื่อหาคำตอบอบย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ในคำตอบ)
          หลังจากทำกิจกรรมร่วมกันครูให้โจทย์ 2ข้อ แล้วให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเพื่อนำมาส่ง
        วิชาภาษาไทย
         ให้นักเรียนเลือกหนังสือหรือนิทานคนละเล่มจากห้องสมุด
         - เลือก 1คน อ่านให้เพื่อนๆ ฟัง แล้วให้เพื่อนๆ สรุปจากที่เพื่อนอ่านให้ฟัง โดยการสรุปตามความเข้าใจ และเล่าเป็นลำดับเหตุการณ์
         - ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านหนังสือของตนเอง แล้วสรุปตามความเข้าใจ ลงสมุดพร้อมกับภาพประกอบ


กิจกรรมวิชา PBL

-ครูชงด้วยวีดิโอ เรื่องหญ้าแฝก กำแพงชีวิต
-หลังจากที่วีดิโอจบ ครูชงด้วยคำถาม  :   นักเรียนเห็นอะไรบ้าง แล้วให้ออกมาเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด
- ให้นักเรียนเลือกมา 10 คำ จากที่นักเรียนช่วยกันเขียนมา แล้วนำมาแต่งประโยค

บันทึกกิจกรรม : นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนได้เยอะมาก  และทุกคนอยากออกมาเขียนแต่เนื่องด้วยใช้เวลานานมากเกินไป ครูจึงหยุดไว้ที่จำนวน 40 คำ แล้วให้นักเรียนได้เลือก10 คำ ในการนำมาแต่งประโยค พี่ฟ้า ชั้นป.6 ไม่เข้าใจ จึงต้องอธิบายให้ฟังจนเขาเข้าใจ  แต่นักเรียนทำงานไม่เสร็จในคาบ จึงให้ทำในเวลาว่างบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 19 สิงหาคม 2557

บันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18 ส.ค.2557
จิตศึกษาชั้นป.5,6
       เดินสำรวจรอบโรงเรียน สังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในบริเวณโรงเรียน สัมผัสกับธรรมชาติเห็นสิ่งต่างๆ นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายรับอากาศบริสุทธิในภาคเช้า
       ครูชงด้วยคำถาม : นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
                     พี่กอล์ฟ : เห็นบ่อเลี้ยงกบมีการเปลี่ยนแปลง  โดยย้ายบ่อเลี้ยงจากบ่อปูนไปเลี้ยงในบ่อดิน ครับ
                     พี่ยศ      :  หญ้าแฝกบริเวณหน้าอาคารเรียน ถูกตัด เพราะว่ารกมากในบริเวณนั้น
                     พี่จิ๊        : บริเวณสนามฟุตบอลมีหญ้าเจ้าชู้ขึ้นเต็มไปหมด
                     พี่แตงโม : บริเวณสระน้ำ มีน้ำเยอะมาก เพราะมีฝนตกมาบ่อยๆ
   
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา PBL
         ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มสำรวจหญ้าแฝกภายในบริเวณโรงเรียนว่ามีจำนวนหญ้าแฝกจำนวนเท่าใด อยู่บริเวณใดบ้าง  แล้ววาดเป็นแผนผังของบริเวณโรงเรียนที่มีหญ้าแฝก

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกกิจกรรม วันที่8-9 สิงหาคม 2557

บันทึกกิจกรรม วันที่8-9 สิงหาคม 2557

กิจกรรมในวันที่ 8 ส.ค.2557

1.ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งได้เห็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม สะท้อนให้เห็นในการทำงานของในองค์กร ในการติดต่อสื่อสาร การรับสาร  จนถึงผู้ปฎิบัติงาน ทำให้ตนเองได้ตระหนักมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการประสานงาน ซึ่งจะมีผลต่อองค์กร

     สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

  1. การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
  2. การสื่อสารให้เข้ากัน
  3. การคิด เช่นรับสารจากผู้ประสานงานในการปฏิบัติงาน และการวาดภาพ
  4. ความตระหนักในการปฎิบัติงาน
  5. การทำงานอย่างมีสติ เช่นไม่อารมณ์เสียขณะทำงานเพราะจะทำให้การทำงานติดขัด


   
.................................................................................................................................................................................
2.กิจกรรมหลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียน
 • การเส่าเรื่อง    ปลาช่อน ปลาบู่
 • บอกชื่อจังหวัดในประเทศไทย
 • บอกชื่อผลไม้  
 • บอกชื่อยี่ห้อรถ
 • ปล่อยกบ   
สังเกตได้ว่ากิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยในนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยังกำกับสติ รู้ตัวเองตลอดเวลา
.................................................................................................................................................................................

กิจกรรมในวันที่ 9 ส.ค.2557

เรียนรู้ และทบทวนในการเขียน Blog การอัพเดตข้อมูลในการทำงาน เพื่อให้ผู้ที่รับสารได้เข้าใจถึงกระบวนการได้ชัดเน

การถ่ายภาพ
 1. ต้องเห็นกระบวนการ Action เห็นวิธีคิด
 2. เห็นความงอกงาม พัฒนาการ ลำดับขั้น  (ประกอบไปด้วย ชิ้นงาน  ภาระงาน กิจกรรม)
 3. มีความสุข  ปฎิสัมพันธ์
วีดิโอ
 1. ไม่สอน ไม่บอกความรู้
 2. ไม่ชี้ถูก  หรือผิด
บทความ/ข้อความ
 1. เห็นกระบวนการ
 2. เห็นกิจกรรม
*ในการทำงาน  จะมีการอัพเดตหรือบันทึกข้อมูล อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
* การประชุม ทุกสัปดาห์

*********************************************************************************