หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 18-19 กุมภาพันธ์ 59

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 18-19 กุมภาพันธ์ 59 
....การเรียนรู้ เพื่อสร้าง Node ที่แท้จริง โดยใช้"สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" INN = Individual Node Network ในการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการศึกษาไทย

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมแกนนำผู้ปกครองโรงเรียนบ้านตะเคียนราม 8-9 ก.พ.2559

เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากความร่วมมือของทุกๆคน
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ปกครอง แม้ว่าเป็นปู่ ย่า ตา ยายก็ตาม
โครงการงอกนอกกะลา ได้จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแกนนำผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.3 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559