หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

Week8 จิตศึกษา"ธรรมมชาติกับตัวเรา" ชั้นป.6

...การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่นและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว นำไปสู่ความรักความเห็นอกเห็นใจ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆ

จิตศึกษา "ธรรมชาติกับตัวเรา"
ขั้นนำ :พานักเรียนทำเบรนยิม3 ท่า ครูให้โจทย์กับนักเรียน หยิบอะไรก็ได้มาคนละ1ชิ้น ที่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ
           หลังจากนั้นนักเรียนมานั่งเป็นวงกลม กำกับสติด้วยการรับรู้ที่ลมหาย 3ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม : - ครูตั้งคำถามโดยนักเรียนที่พร้อมยกมือตอบ "สิ่งทีพี่หยิบมาคืออะไร ,คิดว่ามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร,คิดว่าเหมือนหรือต่างจากตัวเราอย่างไร?
                      - นักเรียนตอบคำถามจากครู 
                     - ครูแจกกระดาษให้นักเรียน โดยให้โจทย์นักเรียน วาดสิ่งที่นักเรียนนำมาพร้อมกับเขียนตอบคำถามจากคำถาม "สิ่งทีพี่หยิบมาคืออะไร ,คิดว่ามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร,คิดว่าเหมือนหรือต่างจากตัวเราอย่างไร? ครูกำหนดเวลาให้ 10นาที
                    - ครูสุ่มนักเรียนนำเสนองาน แล้วส่งกระดาษมาให้ครู

ขั้นสรุป : ครูกล่าวขอบคุณนักเรียน แล้วนั่งกำกับสติรับรู้ที่ลมหายใจ แล้วให้พี่มอนิเตอร์นำกล่าวขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆ

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

Week7 พ.16ก.ย.2558 ชั้นป.6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

รุ่งอรุณในวันนี้ไม่มีหยดน้ำที่หล่นจากฟ้า ไม่มีแสงแดดสาดส่องเพราะมีเมฆสีมืดๆบดบัง ทุกอย่างดูสงบนิ่งดั่งทุกสรรพสิ่งกำลังจดจ่อเฝ้ามองสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างจับจ้องความเคลื่อนไหว เติมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกสิ่งมีชีวิตที่ได้รับน้ำจากฟ้าเบื้องบนของวันวาน ครูและนักเรียนพร้อมเพรียงกันยิ้มรับวันใหม่อย่างมีความหมาย
...กิจกรรมจิตศึกษา คุณครูพาเด็กๆเดินสำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียน เรียนรู้กับธรรมชาติทักทายสิ่งต่างๆด้วยความอิ่มแอมอย่างเคารพ
..หลังจากเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนก็มาAAR แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีความสุขจากการเดินสำรวจธรรมชาติและสิ่งต่างๆ
วิชา PBL  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น8กลุ่ม ให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้ทำลงการดาษบรุ๊ฟ ซึ่งให้นักเรียนจับสลากประเทศในอาเซียนที่ได้รับ
โจทย์ : ค้นหาข้อมูลการเมืองการปกครองและกฎหมาย ของประเทศที่ได้รับ


ปัญหาที่พบ : นักเรียนชาย2คนที่ไม่อยากอยู่กับกลุ่มที่ตนเองได้รับ ทำให้เขาไม่ได้ช่วยงานเพื่อน ซึ่งคุณครูใช้วิถีการนับต่อๆกัน ทำให้ครูได้รู้ว่าวิธีนี้ใช้แล้วไม่ดีสำหรับบางครั้ง จึงต้องหาวิธีในการแบ่งกลุ่มใหม่ ที่ทุกคนสามารถยอมรับได้ทุกคน และได้เรียนรู้ว่ายังมีกลุ่มนักเรียนที่ไม่อยู่ร่วมทำงานกับเพื่อนWeek7 อ.15 ก.ย. 2558 ชั้นป.6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

ในวันที่ฝนโปรยปราย และตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากเมื่อคืน ทำให้หลายๆพื้นที่นั้นมีน้ำท่วม การสัญจรไปไหนก็ลำบาก เด็กๆหลายคนไม่ได้มาโรงเรียนบางชั้นก็ไม่ได้จัดการเรียนการสอน เพราะนักเรียนมา2-3คน รวมไปถึงชั้นป.6ที่มา10คน จากทั้งหมด24 คน กิจกรรมจิตศึกษาไม่มี
...วันนี้พาเด็กๆทำการ์ตูนช่อง โดยเชื่อมเรื่องราวที่ทุกคนได้อ่านนิทานเมื่อวันจันทร์  ครูเปิดตัวอย่างการทำการ์ตูนช่องให้นักเรียนดู เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกจึงให้จับคู่กัน ร่วมกันทำ ซึ่งทุกคนสนุกกับการทำการ์ตูนช่องและจดจ่อกับงานของตนเอง
    มีพี่อ้วนกับพี่โฉมที่มาทีหลังเพื่อน ซึ่งเห็นความพยายามของทั้งสองคน พี่โฉมมีอาการปวดขาจากอุบัติเหตุหลังจากเล่นฟุตบอลกับเพื่อน ปั่นจักรยานฝ่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้ว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจเยี่ยมมาก อาจจะเป็นเพราะสมาชิกน้อยด้วยหรือสายฝนที่หลั่งรินลงมาอากาศหนาวเย็น ทำให้ทุกคนไม่อยากออกจากห้องและวิ่งซนก็เป็นได้

Week7 ชั้นป.6 จ.14ก.ย.2558

...โอกาสดีที่ได้เรียนรู้ ได้สร้างการเรียนรู้กับชั้นป.6 เนื่องจากคุณครูประจำชั้นเข้าร่วมอบรม Chang Agent
วิชาภาษาไทย 
ชง : ครูมีเรื่องเล่าในระหว่างการเดินทางที่ครูได้ขับมาในตอนเช้า ความสวยงามของธรรมชาติในบรรยากาศตามท้องถิ่นแต่ละท้องที่แต่ละหมู่บ้าน แล้วให้นักเรียนจับคู่กัน หยิบนิทานที่ครูเตรียมไว้ไห้ อ่านเป็นคู่ เพื่อมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟัง
เชื่อม : เรื่องเล่าของนิทานที่แต่ละคู่ได้ แสดงความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทาน หลังจากนั้นแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานที่ได้อ่านนิทานดังกล่าวนักเรียนยังไม่เคยได้อ่าน และเป็นสิ่งใหม่ทำให้ทุกคนสนใจและตั้งใจอ่านกับเพื่อน ซึ่งแต่ละคนเลือกมุมกันเองในบริเวณห้อง ในระหว่างการทำงานหลายๆคนจดจ่อกับงานดีมาก หลายๆคนนำงานมาให้ครูดูและนำกลับไปเพิ่มเติมเพื่อความงามของงานตนเอง ซึ่งจะมีบางคนที่จดจ่อกับงานได้ไม่นาน

วิชาPBLหน่วย : สังคม สงครามโลก
เป้าหมายในสัปดาห์นี้ : รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กฎหมายของแต่ละประเทศ
...คุณครูให้นักเรียนดูหนังเรื่อง" อองซาน ซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ "
...หลังจากนั้นแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ วิเคราะห์ตัวละคร  และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนัง ลงในกระดาศA4

เนื่องอยู่ในช่วงท้ายคาบ เวลาไม่มากนักเรียนจึงยังสรุปไม่เสร็จ โดยให้จับคู่ร่วมกันสรุปและช่วยกันคิด ระหว่างที่ทำงานอยู่นั้น นักเรียนผู้คุยกัยเสียงดังและวิ่งหยอกล้อกันทำให้ครูต้องเรียกสติให้รู้ตัวอยู่บ่อย และในช่วงพิธีนมก็ร่วมพูดคุยกันอีกครั้ง เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

True leader 1

ถ้าเราเข้าใจตนเอง เราก็จะเข้าคนอื่นและสิ่งรอบข้าง
....แต่ละคนนั้นก็จะมีประสบการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งเกิดจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง5 ของเรา(ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส) เพราะฉะนั้นต้นทุนความรู้เดิมทุกคนไม่เหมือนกัน เวลาเราเห็นใครสักคนเรามักจะตัดสินคนๆนั้นจากประสบการณ์เดิม เกิดความคิดแล้วเกิดความรู้สึกต่อคนๆนั้น ทั้งๆที่เรายังไม่รู้จักเขาคนนั้นอย่างแท้จริงแต่เราตัดสินด้วยความรู้สึกของเรา
     จากการอบรมในะหว่างวันที่28-1ก.ย. ทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น เข้าใจว่าตนเองมีคนอีกคนหนึ่งที่คอยบงการเรา คอยคิดแทนเรา ตัดสินแทนเรา เรายังมีอีกคนที่อยู่ข้างหลังเรา อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นประสบการณ์เดิมของเราสร้างคนที่อยู่ข้างหลังเรามา นั่นทำให้เราต้องคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจให้ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นให้มากที่สุด ในครั้งนี้ได้มีกรณียกตัวอย่างมาของพี่ที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีแม่บ้านที่นั่นที่ไม่ค่อยพูดดีต่อกัน กรณีนี้ให้เราได้เรียนรู้การมองมิติใหม่ มองกลับกัน จากที่เรามองคนนั้นเป็นแม่บ้านให้เรามองว่าคนนั้นเป็นป้าของเรา หรือคนในครอบครัวเรา จะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างทันที ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจทันที อยากช่วยเหลือมากขึ้น
     การฝึกการรู้ตัวมากกว่า การคิด จะทำให้เรากลับมารู้ตัวเองได้เร็ว และสิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ได้ใคร่ครวญตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น เข้าใจปรากฏการที่เกิดขึ้น ลดการคิดแล้วใคร่ครวญ วิธีก็มีหลายอย่างที่สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น กลับมารับรู้ที่ลมหายใจเข้าออก
    การที่เราจะเป็นผู้นำ ต้องเข้าใจตนเองให้มากที่สุด และถ้าจะนำใครก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดเขาก่อน