หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

Week7 พ.16ก.ย.2558 ชั้นป.6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

รุ่งอรุณในวันนี้ไม่มีหยดน้ำที่หล่นจากฟ้า ไม่มีแสงแดดสาดส่องเพราะมีเมฆสีมืดๆบดบัง ทุกอย่างดูสงบนิ่งดั่งทุกสรรพสิ่งกำลังจดจ่อเฝ้ามองสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างจับจ้องความเคลื่อนไหว เติมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกสิ่งมีชีวิตที่ได้รับน้ำจากฟ้าเบื้องบนของวันวาน ครูและนักเรียนพร้อมเพรียงกันยิ้มรับวันใหม่อย่างมีความหมาย
...กิจกรรมจิตศึกษา คุณครูพาเด็กๆเดินสำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียน เรียนรู้กับธรรมชาติทักทายสิ่งต่างๆด้วยความอิ่มแอมอย่างเคารพ
..หลังจากเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนก็มาAAR แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีความสุขจากการเดินสำรวจธรรมชาติและสิ่งต่างๆ
วิชา PBL  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น8กลุ่ม ให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้ทำลงการดาษบรุ๊ฟ ซึ่งให้นักเรียนจับสลากประเทศในอาเซียนที่ได้รับ
โจทย์ : ค้นหาข้อมูลการเมืองการปกครองและกฎหมาย ของประเทศที่ได้รับ


ปัญหาที่พบ : นักเรียนชาย2คนที่ไม่อยากอยู่กับกลุ่มที่ตนเองได้รับ ทำให้เขาไม่ได้ช่วยงานเพื่อน ซึ่งคุณครูใช้วิถีการนับต่อๆกัน ทำให้ครูได้รู้ว่าวิธีนี้ใช้แล้วไม่ดีสำหรับบางครั้ง จึงต้องหาวิธีในการแบ่งกลุ่มใหม่ ที่ทุกคนสามารถยอมรับได้ทุกคน และได้เรียนรู้ว่ายังมีกลุ่มนักเรียนที่ไม่อยู่ร่วมทำงานกับเพื่อน