หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รู้จักตอบคำถามด้วยคำถาม

รู้จักตอบคำถามด้วยคำถาม

         เอ็กตอร์ เป็นนักจิตแพทย์ที่ดีที่สุดคนหนึ่ง เขามีคนไข้ที่มารักษาตัวกับเขาไม่น้อยเลยที่มาปรึกษากับเขา  บางคนก็หายในเวลาไม่นาน และบางคนดูเหมือนไม่มีอาการอะไรแต่พวกเขาไว้ใจเอ็กตอร์ ที่เอ็กตอร์ประสบความสมเร็จนั้นไม่ใช่เพราะรู้จักฟังเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะเขารู้เทคนิคต่างๆในอาชีพเขาด้วย
        ประการแรกเลยคือ เขารู้จักตอบคำถามด้วยคำถาม เช่นเมื่อมีคนถามว่า "คุณหมอคิดว่าผมจะหาทางออกได้ไหมครับ" เอ็กตอร์ก็ตอบว่า แล้วทางออกสำหรับคุณหมายความว่ายังไงล่ะครับ"  นั่นทำให้คนไข้ต้องคิดใคร่ครวญปัญหาตัวเอง วิธีนี้ทำให้เอ็กตอร์ช่วยหาทางออกให้พวกเขาได้
       ประการต่อมาคือ เอ็กตอร์รู้จักใช้ยาเป็นอย่างดี เช่นยาที่ใช้กินเมื่อเศร้าเกินไป ยาที่ใช้กินเมื่อกลัวเกินไป
      ประการสุดท้าย เมื่อยาไม่ได้ผล หรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยา นั่นคือจิตบำบัด มันเป้นคำที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ความหมายง่ายๆ การช่วยคนด้วยการฟังและพูดกับพวกเขา ซึ่งจิตบำบัดคลายกับยาคือที่มีหลายประเภท บางประเภทคิดค้นโดยคนที่ตายไปนานแล้ว เอ็กตอร์เรียนจิตบำบัดแบบที่คนคิดค้นยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็ค่อนข้างชรามากแล้ว  มันคือวิธีการที่จิตแพทย์พูดคุยกับคนไข้ และเป็นวิธีที่คนไข้ชอบมากเช่นกัน

#เอ็กตอร์ กับการตามหาความสุขที่หายไป

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

PBL planing Q3/59 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

วันที่ 13-14 ต.ค. 2559
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชา PBL (วิชาบูรณาการ) และจิตศึกษากับปัญญาภายใน โดยมีโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ เครือข่ายโรงเรียนงอกนอกกะลา มาร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

เป้าหมายของวันแรกนั้นทำแผนการเรียนรู้ ให้เสร็จอย่างน้อย 5 Week
ผอ.อำนวยกล่าว ต้อนรับคุณครูทุกท่น

เข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงชั้น
คุณครูเตรียมแผนการสอนมาล่วงหน้า
คุณครูชั้นป.3เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนร่วมกัน
คุณครูชั้นป.2 เริ่มทำแผนด้วยกัน
ครูป.4 เริ่มออกแบบแผนการสอน
Body scan แบบนั่ง (โดยครูไก่)
Brain gym หลังจาก Body scan
เริ่มนำแผนลง Google site
เป้าหมายของวันที่  2 ออกแแบหน่วยจิตศึกษา และนำเสนอแผนการเรียนรู้


ครูยุ้ยพาทำจิตศึกษา
ครูมัธยมเริ่มออกแบบจิตศึกษา


ครูช่วงชั้นที่2 ออกแบบจิตศึกษาพร้อมลงSite
ช่วงบ่าย นำเสนอแผนการสอน PBL

ก่อนจบกิจกรรม PBL planing คุณครูทุกท่านได้ AAR เขียนสิ่งคิดว่าทำได้ดีแล้ว และ สิ่งที่จะพัฒนาต่อ
**การติดตามแผนการสอน ทีม NNK Sisaket จะเข้าดู Site ในวันที่ 25 ต.ค.2559 และมีเป้าหมายว่าทุกชั้นสามารถนำแผนลงได้ครบทุกชั้น


หน่วย PBL โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

หน่วย PBL โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

PBL planing Q3/59 ณ โรงเรียนหนองอารีพิทยา

PBL planing Q3 ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค.2559

ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา PBL (วิชาบูรณาการ) ใน Quarter 3 ซึ่งได้จัดที่โรงเรียนหนองอารีพิทยา โดยโรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลาอีก 2  โรงเรียนมาร่วมออกแบบด้วยกัน (โรงเรยนบ้านคลองเพชรสวาย และ โรงเรียนบ้านโนนดั่ง )
...ทีม NNK Sisaket ครูเสก ครูไก่ และครูยุ้ย ได้พาคุณครูร่วมออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งคุณครูหลายๆท่านได้เตรียมหน่วยมาก่อนแล้ว เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบแผนไปด้วยกัน


จิตศึกษาเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ คุณครูวรวุฒิหลังจากที่คุณครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ได้ไปเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นอกกะลา
เมื่อกลับมาคุณครูเริ่มนำมาใช้ทันที โดยวันนี้ได้มาสังเกตเพื่อและแนะนำเพิ่มเติมหลังจากเสร็จกิจกรรม
อบรมภาษาไทยผ่านวรรณกรรม (โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ)

การอบรมภาษาไทยผ่านวรรณกรรม ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559
สร้างการเรียนรู้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านตะเคียนราม