หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรียนรู้กับชั้นป.6 กับวันที่มีความหมาย /Week6

      ในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดี ได้เรียนรู้ ได้เข้าถึงนักเรียนชั้นป.6  มีจำนวนสมาชิกถึง25คน ซึ่งมวลของพลังเสียงในห้องนี้จะดังมาก เป็นที่รู้จักของครูทุกคน หากมองไปถึงชั้นป.4ที่มีสมาชิก 6 คนเราจะเห็นความแตกต่างถึง 4เท่า ครูในชั้นคนเดียวย่อมแพ้พลังเสียงเด็กทั้งห้อง นอกจากครูจะตะโกนและพูดเสียงดังหรือไม่ก็ถือไม้เรียวหรือข่มขู่ แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีเลยสำหรับครูและไม่เป็นผลดีกับนักเรียนด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านั้นผมเห็นใจคุณครูประจำชั้นที่ต้องต่อสู้กับพลังเสียงของเด็กๆ ซึ่งนั่นทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้ผมคิดไม่ถึงเพราะ2วันนี้ผมได้รู้จักเด็กๆทุกคนในชั้นป.6
       กระบวนการเก็บเด็ก เบรนยิม เพลงเก็บเด็กได้นำมาใช้เต็มรูปแบบ กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆกลับมารู้ตัวและฟังครู แต่สิ่งที่หลายๆท่านยังคาดไม่ถึง จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและควรใช้บ่อยๆ คือการใช้จิตวิทยาเชิงบวก การพูดเสริมแรง การใช้คำพูดเชิงบวก ขอบคุณและให้กำลังใจ ใช้น้ำเสียงโทนธรรมชาติ เด็กๆจะรับรู้ถึงพลังความปราถนาดีจากคุณครู
       จากการเรียนรู้เด็กชั้นป.6 รุ่นนี้เรียนรู้ได้ดีมากกระบวนการคิดไม่ธรรมดา การทำงานอยู่ในระดับที่ดี และในการทำงานกลุ่มเขาช่วยกันทำงานดีมาก มีบางครั้งที่เล่นกันแค่คุณครูกระตุ้นเขาให้กลับมารู้ตัวเท่านั้น ทักษะในการทำงาน ทักษะในการแก้ปัญหาเขาจะมีการพัฒนาที่ดีแน่นอน


        "ครูครับส่งครับ" พี่ลู นำงานมาส่งซึ่งใช้เวลาไม่นาน  ในกระดาษ1แผ่นตัวหนังสือไม่กี่บรรทัด และรูปภาพไม่กี่รูป ผมคิดว่าครูที่อยู่ในชั้นจะรู้ว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร ชิ้นงานไม่สามารถคิดออกมาเป็นคะแนนตัวเลขได้
        ครูยิ้มพร้อมตั้งคำถามกระตุ้น "พี่ลู คิดยังไงกับงานของตนเอง?, พี่ลู คิดว่าตัวเองตั้งใจที่สุดหรือยังครับ?
       พี่ลู "ตั้งใจที่สุดแล้วครับครู"   ยิ้มแบบอารมณืดีมาก
       ครู  "ดีมากครับพี่ลู ครูเชื่อว่าพี่ลูทำได้ดีกว่านี้อีกหากพี่ลู ลองพยายามขึ้นอีกนิดหนึ่ง พี่ลูคิดว่ายังไง?"
       พี่ลู "ครับครู" พี่ลูยิ้มแล้วนำงานตนเองกลับไปเพิ่มเติม

     พี่ลูแก้ไขงานตนเองแล้วนำมาให้ครูดูและก็ได้นำกลับไปเพิ่มเติมหลายรอบ แต่พี่ลูก็ไม่ได้ละความพยายามทำงานจนชิ้นงานออกมาดีขึ้น
      ครู "พี่ลู รู้สึกยังไงกับงานของพี่ลูตอนนี้?"
      พี่ลู  "สวยครับครู..."   พี่ลูยิ้มจนตาจะปิด
      ครู  "เยี่ยมครับ ขอบคุณครับพี่ลู"

     
เข้าถึงเด็กๆด้วยสิ่งที่ผมถนัด

           ผมอยู่เรียนรู้ที่โรงเรียนหนองอารีพิทยา สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้ว การจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเริ่มเห็นการเปลี่ยนที่ชัดเจนขึ้น ส่วนใหญ่แล้วผมจะอยู่กับระดับชั้นมัธยมและชั้นป.5-6 เพราะเราแบ่งงานกันรับผิดชอบกับครูไก่ เราไม่ได้อยู่ประจำชั้นแต่เราเวียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล-ป.4 ส่วนน้อยมากที่จะรู้จักและคุ้นเคยกับครูที่ไม่ได้อยู่ประจำชั้น
           กิจกรรมจิตศึกษา "ดนตรีดลใจ" ทำให้เด็กๆรู้จักครูเสกทั้งโรงเรียน สังเกตได้ว่าเด็กๆทุกคนชอบฟังเพลง  ดนตรีทำให้ทุกคนมีความสุข อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และหัวเราะ  ครูมีความสุขที่เห็นเด็กๆอารมณ์ดี  ทุกคนจะมีเพลงที่ตนเองชอบฟัง ชอบร้อง แต่ทั้งโรงเรียนจะรู้จักครูเสกในบทเพลง "ไอ้หนุ่มขุขันธ์"
          "ผมเชื่อว่าตั้งแต่เปิดเทอมมา สามารถสร้างแรงให้เด็กหลายๆคนรักดนตรี  กระหายที่อยากจะเรียนรู้ และมาโรงเรียนอย่างมีความสุข"
       

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนบ้านปะทาย

สิ่งที่ได้เห็นและได้เรียนรู้
- ก่อนเคารพธงชาตินักเรียนรู้หน้าที่ของตนเองในการทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ
- ก่อนจะไปทำพิธีหน้าเสาธง นักเรียนแต่ละชั้นจะตั้งแถวรอเพื่อนบริเวณหน้าอาคารก่อนที่จะเดินไปเป็น
     แถวเพื่อทำพิธีหน้าเสาธง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำพิธีหน้าเสาธงด้วย
- กิจกรรมหน้าเสาธงใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเริ่มวันใหม่อย่างมีความหมาย ก่อนเข้าชั้นเรียนนักเรียน             ทำความเคารพรุ่นพี่แล้วค่อยเดินเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง
- กิจกรรมจิตศึกษา พี่ม.3 ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมโยคะ คนละ1ท่า
- คุณครูมีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรมดีมาก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดและตั้งคำถามเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิต      ประจำวันของเขาที่เขาควรสังเกต เช่นเรื่องการเสียภาษีจากการซื้อของในห้าง ร้านสะดวกซื้อ ทำให้        นักเรียนได้ใคร่ครวญและกลับมารู้ตัว รู้จักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
- กระบวนทำงานกลุ่มที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไม่ยอมรับการทำงานกับคนที่ไม่เก่ง คุณครูหาวิธีการ       ทำงานที่เหมาะกับหลายๆคน เช่นงานก่อนสร้างที่ผู้ชายถนัดและกลุ่มผู้หญิงจะเป็นผู้ช่วย ซึ่งต่อมาเริ่ม       เห็นว่าทุกคนยอมรับในความแตกต่าง เพราะทุกคนจะถนัดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นครูสร้างโอกาส      ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันให้ได้
- กิจกรรม Body Scan คุณครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ซึ่งหลังจากที่นักเรียนตื่นขึ้นมา ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่น “นิทานเรื่องอะไรบ้าง? ,ตัวละครมีใครบ้าง,ใครนา..จะเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟัง?,เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?เหตุการณ์เป็นอย่างไร,ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น,แล้วยังไงต่อ? เป็นต้น ในระหว่างนี้นักเรียนมีส่วนร่วมดีมาก ทำให้นักเรียนอยากตอบคำถาม และยกมือก่อนตอบ นักเรียนจะยกมือก่อนที่จะตอบโดยที่ให้ครูจะส่งสัญญาณให้ตอบคำถามนั้น

สิ่งที่จะนำมาใช้
- การนำสื่อที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นหนังสือนิทาน ภาพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย  การสร้างแรงให้นักเรียนด้วยวิธีและเรื่องที่หลากหลายเช่นสิ่งที่เกี่ยวการประกอบอาชีพงานหัตถกรรม เพ้นท์เสื้อ เพ้นท์กระเป๋าและรองเท้า หรืออื่นๆตามความสนใจของนักเรียน

-ให้โอกาสนักเรียนได้ทำงานที่ตนเองถนัด เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเองและคนอื่น ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคน

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ / โรงเรียนบ้านปะทาย


"ไม่มีหินก้อนใดโง่""นก สามารถสร้างบ้านของมันได้โดยไม่ต้องเรียนก่อสร้างหรือต้องจบออกแบบใดเลย"เด็กทุกคนมีศักยภาพในการทำง...
Posted by เสก เว็บทูไทย on 18 มิถุนายน 2015

ขอบคุณท่านผอ. สังคม อินทร์ขาว และ ผอ.สมศักดิ์  ประสาร

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา : วาดภาพตามคำบอก

กิจกรรมในครั้งนี้ ครูประจำชั้นเป็นผู้เสนอกิจกรรม ผมให้คำปรึกษา ซึ่งคุณครูเข้าใจกระบวนการในระดับหนึ่งแล้ว จึงเห็นได้ว่าคุณครูสามารถพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมได้ดีขึ้น
กิจกรรมจิตศึกษา พี่ม.3
ชื่อกิจกรรม : วาดภาพตามคำบอก
เป้าหมาย : 1. เพื่อฝึกสมาธิ จดจ่อ
2. เพื่อฝึกจินตนาการ
ขั้นตอนการจัดกิกจรรม
ขั้นนำ

- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูพานักเรียนทำเบรนยิม 2-3 ท่า

ขั้นกิจกรรม 
- ส่งกระดาษต่อกัน ก่อนรับพี่ๆทุกคนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม และไหว้ขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนให้เราได้ส่งกระดาษให้
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตามคำบอก ซึ่งครูจะบอกตำแหน่งของภาพแต่ละจุด เช่น 1.วาดภาพบ้านในฝันตรงกลางกระดาษ 2.ทางขวาของบ้านทำเป็นสวนดอกไม้ ฯลฯเป็นต้น
- ดูผลงานของนักเรียนแต่ละคน พร้อมอธิบายภาพวาดของตนเอง
- ค่อยๆส่งกระดาษของแต่ละคนคืนให้ครู

ขั้นสรุป
- empower ชื่นชมทุกคน
- มอนิเตอร์ ส่งสัญญาณ และกล่าวขอบคุณ คุณครู

งอกนอกกะลาโรงเรียนหนองอารีพิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ