หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เข้าถึงเด็กๆด้วยสิ่งที่ผมถนัด

           ผมอยู่เรียนรู้ที่โรงเรียนหนองอารีพิทยา สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้ว การจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเริ่มเห็นการเปลี่ยนที่ชัดเจนขึ้น ส่วนใหญ่แล้วผมจะอยู่กับระดับชั้นมัธยมและชั้นป.5-6 เพราะเราแบ่งงานกันรับผิดชอบกับครูไก่ เราไม่ได้อยู่ประจำชั้นแต่เราเวียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล-ป.4 ส่วนน้อยมากที่จะรู้จักและคุ้นเคยกับครูที่ไม่ได้อยู่ประจำชั้น
           กิจกรรมจิตศึกษา "ดนตรีดลใจ" ทำให้เด็กๆรู้จักครูเสกทั้งโรงเรียน สังเกตได้ว่าเด็กๆทุกคนชอบฟังเพลง  ดนตรีทำให้ทุกคนมีความสุข อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และหัวเราะ  ครูมีความสุขที่เห็นเด็กๆอารมณ์ดี  ทุกคนจะมีเพลงที่ตนเองชอบฟัง ชอบร้อง แต่ทั้งโรงเรียนจะรู้จักครูเสกในบทเพลง "ไอ้หนุ่มขุขันธ์"
          "ผมเชื่อว่าตั้งแต่เปิดเทอมมา สามารถสร้างแรงให้เด็กหลายๆคนรักดนตรี  กระหายที่อยากจะเรียนรู้ และมาโรงเรียนอย่างมีความสุข"