หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรียนรู้กับชั้นป.6 กับวันที่มีความหมาย /Week6

      ในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดี ได้เรียนรู้ ได้เข้าถึงนักเรียนชั้นป.6  มีจำนวนสมาชิกถึง25คน ซึ่งมวลของพลังเสียงในห้องนี้จะดังมาก เป็นที่รู้จักของครูทุกคน หากมองไปถึงชั้นป.4ที่มีสมาชิก 6 คนเราจะเห็นความแตกต่างถึง 4เท่า ครูในชั้นคนเดียวย่อมแพ้พลังเสียงเด็กทั้งห้อง นอกจากครูจะตะโกนและพูดเสียงดังหรือไม่ก็ถือไม้เรียวหรือข่มขู่ แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีเลยสำหรับครูและไม่เป็นผลดีกับนักเรียนด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านั้นผมเห็นใจคุณครูประจำชั้นที่ต้องต่อสู้กับพลังเสียงของเด็กๆ ซึ่งนั่นทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้ผมคิดไม่ถึงเพราะ2วันนี้ผมได้รู้จักเด็กๆทุกคนในชั้นป.6
       กระบวนการเก็บเด็ก เบรนยิม เพลงเก็บเด็กได้นำมาใช้เต็มรูปแบบ กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆกลับมารู้ตัวและฟังครู แต่สิ่งที่หลายๆท่านยังคาดไม่ถึง จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและควรใช้บ่อยๆ คือการใช้จิตวิทยาเชิงบวก การพูดเสริมแรง การใช้คำพูดเชิงบวก ขอบคุณและให้กำลังใจ ใช้น้ำเสียงโทนธรรมชาติ เด็กๆจะรับรู้ถึงพลังความปราถนาดีจากคุณครู
       จากการเรียนรู้เด็กชั้นป.6 รุ่นนี้เรียนรู้ได้ดีมากกระบวนการคิดไม่ธรรมดา การทำงานอยู่ในระดับที่ดี และในการทำงานกลุ่มเขาช่วยกันทำงานดีมาก มีบางครั้งที่เล่นกันแค่คุณครูกระตุ้นเขาให้กลับมารู้ตัวเท่านั้น ทักษะในการทำงาน ทักษะในการแก้ปัญหาเขาจะมีการพัฒนาที่ดีแน่นอน


        "ครูครับส่งครับ" พี่ลู นำงานมาส่งซึ่งใช้เวลาไม่นาน  ในกระดาษ1แผ่นตัวหนังสือไม่กี่บรรทัด และรูปภาพไม่กี่รูป ผมคิดว่าครูที่อยู่ในชั้นจะรู้ว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร ชิ้นงานไม่สามารถคิดออกมาเป็นคะแนนตัวเลขได้
        ครูยิ้มพร้อมตั้งคำถามกระตุ้น "พี่ลู คิดยังไงกับงานของตนเอง?, พี่ลู คิดว่าตัวเองตั้งใจที่สุดหรือยังครับ?
       พี่ลู "ตั้งใจที่สุดแล้วครับครู"   ยิ้มแบบอารมณืดีมาก
       ครู  "ดีมากครับพี่ลู ครูเชื่อว่าพี่ลูทำได้ดีกว่านี้อีกหากพี่ลู ลองพยายามขึ้นอีกนิดหนึ่ง พี่ลูคิดว่ายังไง?"
       พี่ลู "ครับครู" พี่ลูยิ้มแล้วนำงานตนเองกลับไปเพิ่มเติม

     พี่ลูแก้ไขงานตนเองแล้วนำมาให้ครูดูและก็ได้นำกลับไปเพิ่มเติมหลายรอบ แต่พี่ลูก็ไม่ได้ละความพยายามทำงานจนชิ้นงานออกมาดีขึ้น
      ครู "พี่ลู รู้สึกยังไงกับงานของพี่ลูตอนนี้?"
      พี่ลู  "สวยครับครู..."   พี่ลูยิ้มจนตาจะปิด
      ครู  "เยี่ยมครับ ขอบคุณครับพี่ลู"