หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Body Scan ครูเซฟและครูวิ

Body Scan คือการผ่อนคลายร่างกาย โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง และน้อมนำความรู้สึกตัวมามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นมิตรกับร่างกาย เมื่อร่างกายได้พักและผ่อนคลาย จิตใจก็จะสงบลง
...กิจกรรม Body scan พี่ม.3 ใช้เวลา10-15นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในภาคบ่าย คุณครูเซฟพึ่งบรรจุใหม่ เรียนรู้การทำกิจกรรมจิตศึกษาและ Body Scan ซึ่งได้เป็นผู้จัดกิจกรรมเองในหลายๆชั้น คุณครูเรียนรู้ได้เร็วและพัฒนาทักษะได้ดีมากและวันนี้ครูเซฟได้จัดกิจกรรม BodyScanเอง โดยมีคุณครูวิ เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม
Body Scan คือการผ่อนคลายร่างกาย โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง และน้อมนำความรู้สึกตัวมามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นมิตรกับร่างกาย เมื่อร่างกายได้พักและผ่อนคลาย จิตใจก็จะสงบลง...กิจกรรม Body scan พี่ม.3 ใช้เวลา10-15นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในภาคบ่าย#ขอบคุณครูเซฟและครูวิ
Posted by งอกนอกกะลา โรงเรียนหนองอารีพิทยา on 2 กรกฎาคม 2015