หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อยู่ที่เปิดใจเรียนรู้ และตั้งใจทำ

.....โรงเรียนหนองอารีพิทยาได้ไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อนำนวัตกรรมทั้งหมดกลับมาปรับใช้ที่โรงเรียน  โดยพาคุณครูทั้งโรงเรียนไปอบรมในช่วงปิดเทอม เป็นเวลา 10 วัน และยังมีคุณครูส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นด้วยภาระกิจที่จำเป็น  แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแค่เปิดใจรับสิ่งใหม่และพร้อมเรียนรู้  วันนี้ยกตัวอย่างคุณครูประจำชั้นม.3 คุณครูปู เนื่องด้วยคุณครูนั้นไม่ได้ร่วมกิจกรรมอบรม จึงทำให้คุณครูนั้นต้องศึกษาด้วยตนเองจากความสนใจและเรียนรู้จากกลุ่มคุณครูที่สาธิตกิจกรรมให้ได้ศึกษา  ร่วมทั้งห้องสมุดออนไลน์ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
......กิจกรรมจิตศึกษา คุณครูปูได้จัดกิจกรรมด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหาวิธีที่หลากหลาย ได้เห็นพัฒนาการและความงอกงามของนักเรียน  จากที่นักเรียนมาสายบ่อยและเข้าเรียนช้า ทุกวันนี้แทบไม่มีการมาสายและสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนนั้น  มีความสุขกับการมาเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆและคุณครูมากขึ้น
...คุณครูพูดเสียงเบาแบบเป็นธรรมชาติ  รับรู้ได้ถึงความปราถนาดีกับทุกคน
...คุณครูมีการเตรียมความพร้อมทุกวัน  และสะดวกเมื่อมีอุปกรณ์ให้ได้ยืมใช้กับกิจกรรมจิตศึกษา
...คุณครูใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  โดยเพิ่มความลึกในการตั้งคำถามและให้โจทย์
...คุณครูยิ้มอย่างเป็นมิตรกับทุกคน
...คุณครูให้ความร่วมมือดี และช่วยอำนวยความสะดวกกับกลุ่มครูNNK ยอมรับความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

   # ซึ่งความงอกงามที่ได้เห็นนั้นเกิดจากการที่ครูทั้งโรงเรียนพร้อมใจกัน  ปฏิบัติเหมือนกันจนเป็นวิถีของโรงเรียน