หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คุณครูอาสา เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ ใช้จริง สนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ใหญ่ใจดีคุณครูจาก Denmark โอกาสดีๆให้พี่ๆกล้าพูดคุยกับชาวต่างชาติ สนทนาง่ายๆ สนุกกับการเรียนรู้#งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย

Posted by เสก เว็บทูไทย on 10 พฤศจิกายน 2015

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

Week8 จิตศึกษา"ธรรมมชาติกับตัวเรา" ชั้นป.6

...การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่นและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว นำไปสู่ความรักความเห็นอกเห็นใจ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆ

จิตศึกษา "ธรรมชาติกับตัวเรา"
ขั้นนำ :พานักเรียนทำเบรนยิม3 ท่า ครูให้โจทย์กับนักเรียน หยิบอะไรก็ได้มาคนละ1ชิ้น ที่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ
           หลังจากนั้นนักเรียนมานั่งเป็นวงกลม กำกับสติด้วยการรับรู้ที่ลมหาย 3ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม : - ครูตั้งคำถามโดยนักเรียนที่พร้อมยกมือตอบ "สิ่งทีพี่หยิบมาคืออะไร ,คิดว่ามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร,คิดว่าเหมือนหรือต่างจากตัวเราอย่างไร?
                      - นักเรียนตอบคำถามจากครู 
                     - ครูแจกกระดาษให้นักเรียน โดยให้โจทย์นักเรียน วาดสิ่งที่นักเรียนนำมาพร้อมกับเขียนตอบคำถามจากคำถาม "สิ่งทีพี่หยิบมาคืออะไร ,คิดว่ามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร,คิดว่าเหมือนหรือต่างจากตัวเราอย่างไร? ครูกำหนดเวลาให้ 10นาที
                    - ครูสุ่มนักเรียนนำเสนองาน แล้วส่งกระดาษมาให้ครู

ขั้นสรุป : ครูกล่าวขอบคุณนักเรียน แล้วนั่งกำกับสติรับรู้ที่ลมหายใจ แล้วให้พี่มอนิเตอร์นำกล่าวขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆ

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

Week7 พ.16ก.ย.2558 ชั้นป.6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

รุ่งอรุณในวันนี้ไม่มีหยดน้ำที่หล่นจากฟ้า ไม่มีแสงแดดสาดส่องเพราะมีเมฆสีมืดๆบดบัง ทุกอย่างดูสงบนิ่งดั่งทุกสรรพสิ่งกำลังจดจ่อเฝ้ามองสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างจับจ้องความเคลื่อนไหว เติมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกสิ่งมีชีวิตที่ได้รับน้ำจากฟ้าเบื้องบนของวันวาน ครูและนักเรียนพร้อมเพรียงกันยิ้มรับวันใหม่อย่างมีความหมาย
...กิจกรรมจิตศึกษา คุณครูพาเด็กๆเดินสำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียน เรียนรู้กับธรรมชาติทักทายสิ่งต่างๆด้วยความอิ่มแอมอย่างเคารพ
..หลังจากเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนก็มาAAR แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีความสุขจากการเดินสำรวจธรรมชาติและสิ่งต่างๆ
วิชา PBL  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น8กลุ่ม ให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้ทำลงการดาษบรุ๊ฟ ซึ่งให้นักเรียนจับสลากประเทศในอาเซียนที่ได้รับ
โจทย์ : ค้นหาข้อมูลการเมืองการปกครองและกฎหมาย ของประเทศที่ได้รับ


ปัญหาที่พบ : นักเรียนชาย2คนที่ไม่อยากอยู่กับกลุ่มที่ตนเองได้รับ ทำให้เขาไม่ได้ช่วยงานเพื่อน ซึ่งคุณครูใช้วิถีการนับต่อๆกัน ทำให้ครูได้รู้ว่าวิธีนี้ใช้แล้วไม่ดีสำหรับบางครั้ง จึงต้องหาวิธีในการแบ่งกลุ่มใหม่ ที่ทุกคนสามารถยอมรับได้ทุกคน และได้เรียนรู้ว่ายังมีกลุ่มนักเรียนที่ไม่อยู่ร่วมทำงานกับเพื่อนWeek7 อ.15 ก.ย. 2558 ชั้นป.6 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

ในวันที่ฝนโปรยปราย และตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากเมื่อคืน ทำให้หลายๆพื้นที่นั้นมีน้ำท่วม การสัญจรไปไหนก็ลำบาก เด็กๆหลายคนไม่ได้มาโรงเรียนบางชั้นก็ไม่ได้จัดการเรียนการสอน เพราะนักเรียนมา2-3คน รวมไปถึงชั้นป.6ที่มา10คน จากทั้งหมด24 คน กิจกรรมจิตศึกษาไม่มี
...วันนี้พาเด็กๆทำการ์ตูนช่อง โดยเชื่อมเรื่องราวที่ทุกคนได้อ่านนิทานเมื่อวันจันทร์  ครูเปิดตัวอย่างการทำการ์ตูนช่องให้นักเรียนดู เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกจึงให้จับคู่กัน ร่วมกันทำ ซึ่งทุกคนสนุกกับการทำการ์ตูนช่องและจดจ่อกับงานของตนเอง
    มีพี่อ้วนกับพี่โฉมที่มาทีหลังเพื่อน ซึ่งเห็นความพยายามของทั้งสองคน พี่โฉมมีอาการปวดขาจากอุบัติเหตุหลังจากเล่นฟุตบอลกับเพื่อน ปั่นจักรยานฝ่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้ว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจเยี่ยมมาก อาจจะเป็นเพราะสมาชิกน้อยด้วยหรือสายฝนที่หลั่งรินลงมาอากาศหนาวเย็น ทำให้ทุกคนไม่อยากออกจากห้องและวิ่งซนก็เป็นได้

Week7 ชั้นป.6 จ.14ก.ย.2558

...โอกาสดีที่ได้เรียนรู้ ได้สร้างการเรียนรู้กับชั้นป.6 เนื่องจากคุณครูประจำชั้นเข้าร่วมอบรม Chang Agent
วิชาภาษาไทย 
ชง : ครูมีเรื่องเล่าในระหว่างการเดินทางที่ครูได้ขับมาในตอนเช้า ความสวยงามของธรรมชาติในบรรยากาศตามท้องถิ่นแต่ละท้องที่แต่ละหมู่บ้าน แล้วให้นักเรียนจับคู่กัน หยิบนิทานที่ครูเตรียมไว้ไห้ อ่านเป็นคู่ เพื่อมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟัง
เชื่อม : เรื่องเล่าของนิทานที่แต่ละคู่ได้ แสดงความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทาน หลังจากนั้นแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานที่ได้อ่านนิทานดังกล่าวนักเรียนยังไม่เคยได้อ่าน และเป็นสิ่งใหม่ทำให้ทุกคนสนใจและตั้งใจอ่านกับเพื่อน ซึ่งแต่ละคนเลือกมุมกันเองในบริเวณห้อง ในระหว่างการทำงานหลายๆคนจดจ่อกับงานดีมาก หลายๆคนนำงานมาให้ครูดูและนำกลับไปเพิ่มเติมเพื่อความงามของงานตนเอง ซึ่งจะมีบางคนที่จดจ่อกับงานได้ไม่นาน

วิชาPBLหน่วย : สังคม สงครามโลก
เป้าหมายในสัปดาห์นี้ : รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กฎหมายของแต่ละประเทศ
...คุณครูให้นักเรียนดูหนังเรื่อง" อองซาน ซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ "
...หลังจากนั้นแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ วิเคราะห์ตัวละคร  และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนัง ลงในกระดาศA4

เนื่องอยู่ในช่วงท้ายคาบ เวลาไม่มากนักเรียนจึงยังสรุปไม่เสร็จ โดยให้จับคู่ร่วมกันสรุปและช่วยกันคิด ระหว่างที่ทำงานอยู่นั้น นักเรียนผู้คุยกัยเสียงดังและวิ่งหยอกล้อกันทำให้ครูต้องเรียกสติให้รู้ตัวอยู่บ่อย และในช่วงพิธีนมก็ร่วมพูดคุยกันอีกครั้ง เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

True leader 1

ถ้าเราเข้าใจตนเอง เราก็จะเข้าคนอื่นและสิ่งรอบข้าง
....แต่ละคนนั้นก็จะมีประสบการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งเกิดจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง5 ของเรา(ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส) เพราะฉะนั้นต้นทุนความรู้เดิมทุกคนไม่เหมือนกัน เวลาเราเห็นใครสักคนเรามักจะตัดสินคนๆนั้นจากประสบการณ์เดิม เกิดความคิดแล้วเกิดความรู้สึกต่อคนๆนั้น ทั้งๆที่เรายังไม่รู้จักเขาคนนั้นอย่างแท้จริงแต่เราตัดสินด้วยความรู้สึกของเรา
     จากการอบรมในะหว่างวันที่28-1ก.ย. ทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น เข้าใจว่าตนเองมีคนอีกคนหนึ่งที่คอยบงการเรา คอยคิดแทนเรา ตัดสินแทนเรา เรายังมีอีกคนที่อยู่ข้างหลังเรา อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นประสบการณ์เดิมของเราสร้างคนที่อยู่ข้างหลังเรามา นั่นทำให้เราต้องคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจให้ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นให้มากที่สุด ในครั้งนี้ได้มีกรณียกตัวอย่างมาของพี่ที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีแม่บ้านที่นั่นที่ไม่ค่อยพูดดีต่อกัน กรณีนี้ให้เราได้เรียนรู้การมองมิติใหม่ มองกลับกัน จากที่เรามองคนนั้นเป็นแม่บ้านให้เรามองว่าคนนั้นเป็นป้าของเรา หรือคนในครอบครัวเรา จะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างทันที ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจทันที อยากช่วยเหลือมากขึ้น
     การฝึกการรู้ตัวมากกว่า การคิด จะทำให้เรากลับมารู้ตัวเองได้เร็ว และสิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ได้ใคร่ครวญตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น เข้าใจปรากฏการที่เกิดขึ้น ลดการคิดแล้วใคร่ครวญ วิธีก็มีหลายอย่างที่สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น กลับมารับรู้ที่ลมหายใจเข้าออก
    การที่เราจะเป็นผู้นำ ต้องเข้าใจตนเองให้มากที่สุด และถ้าจะนำใครก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดเขาก่อน
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรียนรู้ หมู่บ้านพลัม

การเรียนรู้ที่หมู่บ้านพลัม "ภาวนาครูและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก"
   ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

...ผมเคยได้ยินชื่อหมู่บ้านแห่งนี้แบบคร่าวๆ ว่าเป็นวัดที่ พระสามารถร้องเพลงและเล่นกีฬาได้  ซึ่งรู้สึกว่าคัดจากสิ่งที่เคยพบและสัมผัส ต่างจากวัดที่อื่นๆที่พระต้องสำรวมและร้องเพลงไม่ได้
...สิ่งแรกที่เข้าไปได้สัมผัส เป็นบรรยากาศที่ร่มเย็น(อาจจะเป็นเพราะช่วงหน้าฝนด้วย ผมคิดอย่างนั้น) มองไปรอบๆเป็นภูเขา ต้นไม้มากมายหลายชนิด เห็นหลวงพี่กำลังทาสีเหล็กท่อนยาวๆ ชุดที่สวมใส่ต่างจากพระแถวบ้านเราเลย  ผมเกิดคำถามในใจวัดนี้เป็นนิกายไหน?..อย่างไร?..และก็มีหลวงพี่(สามเณรี) มาต้อนรับ พูดไทยไม่ค่อยชัด แต่พอฟังรู้เรื่องเพราะว่าเป็นพระมาจากเวียนนามนั่นเอง
    สิ่งที่กังวลในวันแรก  คือการวางตัวเพราะว่ายังไม่รู้วิถีและการปฏิบัติ แม้กระทั่งการรับประทานอาหารเพราะเป็นอาหารมังสวิรัต  นับว่าเป็นการปรับตัวที่เร็วเพราะอยู่ด้วยความผ่อนคลาย แต่จะตื่นแต่เช้ามานั่งสมาธิและเดินกำกับสติ ชมธรรมชาติ บ่อยครั้งที่เกิดอาการง่วงนอน
   ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รู้จักคุณครูที่สอนนักเรียนแล้วยังมีหลายๆท่านที่ทำงานต่างๆ
  พี่เรือรบ  "เป็นครูฝึกทหารเรือ  ซึ่งมากับแฟนที่ทำธุรกิจในการอบรมนักเรียนและนักศึกษา พี่เรือรบเป็นนักเขียนประเภท..(ไม่แน่ใจครับ)  ผมได้เรียนรู้กับพี่เรือรบในภาวะการเป็นผู้นำทั้งการวางตัว การพูดจา ในที่นี้การวางตัวของพี่เขาไม่ใช่ว่าต้องพูดเสียงดัง ชะฉาน  แต่พี่วางตัวเป็นมิตรกับทุกคน พูดเป็นกันเอง
     จากประสบการณ์ที่พี่เรือรบ เคยเป็นนักเรียนทหารนั้นรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ค่อยอยากเรียนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตนเองไม่ชอบในบางวิชา พอตนเองมาเป็นครูฝึกก็ได้เรียนรู้ และพยายามหาสิ่งที่จะนำไปใช้กับรุ่นน้อง  (การเข้าใจตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น)"

พี่เรียว  "พี่เรียวทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล อ.สีคิ้ว  เป็นนักจิตวิทยาคอยฝึกอบรมให้กับนักโทษ ซึ่งอบรมเป็นหลักสูตร เช่น นักโทษใหม่ที่พึ่งเข้าเรือนจำ นักโทษที่กำลังจะออกจากเรือนจำ(พ้นโทษ) เพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอกที่เปลี่ยนไป ให้อยู่ในสังคมไม่เป็นภัยต่อผู้อื่น  ประมาณนี้แหล่ะครับ..
   นอกจากนี้หลายท่านที่ได้ร่วมสนทนากันในระหว่างพักกิจกรรม และก่อนเข้านอนเราก็มาสนทนาแลกเปลี่ยนกัน หนึ่งในนั้นจะมีพี่ปล้องผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านพลัมมานาน จริงๆแล้วพี่ปล้องเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ(สอนวิชาพละ เช่นยูโด เป็นต้น)

      สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.กิจกรรมที่เหมือนและต่าง ซึ่งกิจกรรมของที่นี้ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนกัน  โดยหลวงพี่ให้แบ่งกลุ่มแล้วแลกเปลี่ยนกันมากกว่าการบอก เพราะแต่ละคนก็มาจากหลายๆองค์กร และผมก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนในกิจกรรมนั้นด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่โรงเรียนก็ใช้เป็นกิจกรรม PLC
2. การร้องเพลง ที่พระสามารถร้องเพลงได้  ผมได้ถามพี่ปล้องผู้ที่อยู่ที่นั่นนาน  "พี่ปล้องคับ พี่คิดยังไงกับการที่หลวงพี่ร้องเพลง ?"
   "บทสวดมนต์มีทำนองไหมคับ?   พี่ปล้อง
    ............ผมนั่งคิดอื่นๆอีกนอกจากนี้ที่เป็นวินัยสงฆ์เป็นยังไง  แต่ที่รู้คือเพลงทำให้ผ่อนคลาย และทำให้กลับมารู้ตัว เพราะเพลงที่ร้องนั้น เนื้อเพลงเป็นการภาวนาส่วนใหญ่มาจากพระสูตร และคำสอนของพระพุทธองค์ สร้างความสงบ หล่อเลี้ยงความเบิกบาน

3. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง  บรรยาการศในชั้นเรียนนั้นสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นครูมีความสุข นักเรียนก็มีความสุข ท่าทีของครูที่เป็นมิตร เด็กจะรู้สึกผ่อนคลายพลังงานที่รับรู้ได้จากทั้ง2ฝ่าย ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเด็กจะมาในภาวะอารมณ์ไหนหากครูทำให้เด็กผ่อนคลายได้นักเรียนก็พร้อมเรียนรู้
4. กิจกรรมผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์  ซึ่งเหมือนกับกิจกรรม Body scan ในช่วงก่อนเริ่มเรียนในภาคบ่าย การใช้จิตวิทยาเชิงบวก  ป้อนคำพูดที่ให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น "หายใจเข้า รับรู้ตัวเองว่ายังมีลมหายใจ  หายใจออก รับรู้ว่า รู้สึกบาน" เป็นต้น
5. การอยู่กับตัวเองชั่วขณะ กลับมารู้ตัวเองได้เร็ว ใคร่ครวญสิ่งต่างๆ มีสติตลอดเวลา

สิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้
1.กิจกรรมภาวนาด้วยบทเพลง เพราะว่าสามารถปรับเข้ากับกิจกรรมจิตศึกษา "ดนตรีดลใจ"และเพลงเก็บเด็กที่ทำให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับบทเพลงซึ่งจะมีทั้ง เวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนักเรียนยังได้เรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ
2. การกลับมารู้ตัวเอง ปรับใช้กับตนเองในการทำงานและการอยู่กับเด็ก การกำกับสติ อยู่กับลมหายใจใคร่ครวญตัวเองเพื่อผ่อนคลายจิตใจ  การควบคุมอารมณ์ในการทำงานกับทีม กับครูในโรงเรียนและกับนักเรียน
3.กิจกรรมออกกำลังกาย ใช้กระบอง ซึ่งสามารถใช้สลับเปลี่ยนกับกิจกรรมจิตศึกษา โยคะ เพื่อความหลากหลายในกิจกรรมไม่ใหเด็กรู้สึกเบื่อ


วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อยู่ที่เปิดใจเรียนรู้ และตั้งใจทำ

.....โรงเรียนหนองอารีพิทยาได้ไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อนำนวัตกรรมทั้งหมดกลับมาปรับใช้ที่โรงเรียน  โดยพาคุณครูทั้งโรงเรียนไปอบรมในช่วงปิดเทอม เป็นเวลา 10 วัน และยังมีคุณครูส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นด้วยภาระกิจที่จำเป็น  แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแค่เปิดใจรับสิ่งใหม่และพร้อมเรียนรู้  วันนี้ยกตัวอย่างคุณครูประจำชั้นม.3 คุณครูปู เนื่องด้วยคุณครูนั้นไม่ได้ร่วมกิจกรรมอบรม จึงทำให้คุณครูนั้นต้องศึกษาด้วยตนเองจากความสนใจและเรียนรู้จากกลุ่มคุณครูที่สาธิตกิจกรรมให้ได้ศึกษา  ร่วมทั้งห้องสมุดออนไลน์ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
......กิจกรรมจิตศึกษา คุณครูปูได้จัดกิจกรรมด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหาวิธีที่หลากหลาย ได้เห็นพัฒนาการและความงอกงามของนักเรียน  จากที่นักเรียนมาสายบ่อยและเข้าเรียนช้า ทุกวันนี้แทบไม่มีการมาสายและสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนนั้น  มีความสุขกับการมาเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆและคุณครูมากขึ้น
...คุณครูพูดเสียงเบาแบบเป็นธรรมชาติ  รับรู้ได้ถึงความปราถนาดีกับทุกคน
...คุณครูมีการเตรียมความพร้อมทุกวัน  และสะดวกเมื่อมีอุปกรณ์ให้ได้ยืมใช้กับกิจกรรมจิตศึกษา
...คุณครูใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  โดยเพิ่มความลึกในการตั้งคำถามและให้โจทย์
...คุณครูยิ้มอย่างเป็นมิตรกับทุกคน
...คุณครูให้ความร่วมมือดี และช่วยอำนวยความสะดวกกับกลุ่มครูNNK ยอมรับความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

   # ซึ่งความงอกงามที่ได้เห็นนั้นเกิดจากการที่ครูทั้งโรงเรียนพร้อมใจกัน  ปฏิบัติเหมือนกันจนเป็นวิถีของโรงเรียนวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Body Scan ครูเซฟและครูวิ

Body Scan คือการผ่อนคลายร่างกาย โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง และน้อมนำความรู้สึกตัวมามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นมิตรกับร่างกาย เมื่อร่างกายได้พักและผ่อนคลาย จิตใจก็จะสงบลง
...กิจกรรม Body scan พี่ม.3 ใช้เวลา10-15นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในภาคบ่าย คุณครูเซฟพึ่งบรรจุใหม่ เรียนรู้การทำกิจกรรมจิตศึกษาและ Body Scan ซึ่งได้เป็นผู้จัดกิจกรรมเองในหลายๆชั้น คุณครูเรียนรู้ได้เร็วและพัฒนาทักษะได้ดีมากและวันนี้ครูเซฟได้จัดกิจกรรม BodyScanเอง โดยมีคุณครูวิ เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม
Body Scan คือการผ่อนคลายร่างกาย โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง และน้อมนำความรู้สึกตัวมามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นมิตรกับร่างกาย เมื่อร่างกายได้พักและผ่อนคลาย จิตใจก็จะสงบลง...กิจกรรม Body scan พี่ม.3 ใช้เวลา10-15นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในภาคบ่าย#ขอบคุณครูเซฟและครูวิ
Posted by งอกนอกกะลา โรงเรียนหนองอารีพิทยา on 2 กรกฎาคม 2015

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรียนรู้กับชั้นป.6 กับวันที่มีความหมาย /Week6

      ในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดี ได้เรียนรู้ ได้เข้าถึงนักเรียนชั้นป.6  มีจำนวนสมาชิกถึง25คน ซึ่งมวลของพลังเสียงในห้องนี้จะดังมาก เป็นที่รู้จักของครูทุกคน หากมองไปถึงชั้นป.4ที่มีสมาชิก 6 คนเราจะเห็นความแตกต่างถึง 4เท่า ครูในชั้นคนเดียวย่อมแพ้พลังเสียงเด็กทั้งห้อง นอกจากครูจะตะโกนและพูดเสียงดังหรือไม่ก็ถือไม้เรียวหรือข่มขู่ แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีเลยสำหรับครูและไม่เป็นผลดีกับนักเรียนด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านั้นผมเห็นใจคุณครูประจำชั้นที่ต้องต่อสู้กับพลังเสียงของเด็กๆ ซึ่งนั่นทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้ผมคิดไม่ถึงเพราะ2วันนี้ผมได้รู้จักเด็กๆทุกคนในชั้นป.6
       กระบวนการเก็บเด็ก เบรนยิม เพลงเก็บเด็กได้นำมาใช้เต็มรูปแบบ กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆกลับมารู้ตัวและฟังครู แต่สิ่งที่หลายๆท่านยังคาดไม่ถึง จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและควรใช้บ่อยๆ คือการใช้จิตวิทยาเชิงบวก การพูดเสริมแรง การใช้คำพูดเชิงบวก ขอบคุณและให้กำลังใจ ใช้น้ำเสียงโทนธรรมชาติ เด็กๆจะรับรู้ถึงพลังความปราถนาดีจากคุณครู
       จากการเรียนรู้เด็กชั้นป.6 รุ่นนี้เรียนรู้ได้ดีมากกระบวนการคิดไม่ธรรมดา การทำงานอยู่ในระดับที่ดี และในการทำงานกลุ่มเขาช่วยกันทำงานดีมาก มีบางครั้งที่เล่นกันแค่คุณครูกระตุ้นเขาให้กลับมารู้ตัวเท่านั้น ทักษะในการทำงาน ทักษะในการแก้ปัญหาเขาจะมีการพัฒนาที่ดีแน่นอน


        "ครูครับส่งครับ" พี่ลู นำงานมาส่งซึ่งใช้เวลาไม่นาน  ในกระดาษ1แผ่นตัวหนังสือไม่กี่บรรทัด และรูปภาพไม่กี่รูป ผมคิดว่าครูที่อยู่ในชั้นจะรู้ว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร ชิ้นงานไม่สามารถคิดออกมาเป็นคะแนนตัวเลขได้
        ครูยิ้มพร้อมตั้งคำถามกระตุ้น "พี่ลู คิดยังไงกับงานของตนเอง?, พี่ลู คิดว่าตัวเองตั้งใจที่สุดหรือยังครับ?
       พี่ลู "ตั้งใจที่สุดแล้วครับครู"   ยิ้มแบบอารมณืดีมาก
       ครู  "ดีมากครับพี่ลู ครูเชื่อว่าพี่ลูทำได้ดีกว่านี้อีกหากพี่ลู ลองพยายามขึ้นอีกนิดหนึ่ง พี่ลูคิดว่ายังไง?"
       พี่ลู "ครับครู" พี่ลูยิ้มแล้วนำงานตนเองกลับไปเพิ่มเติม

     พี่ลูแก้ไขงานตนเองแล้วนำมาให้ครูดูและก็ได้นำกลับไปเพิ่มเติมหลายรอบ แต่พี่ลูก็ไม่ได้ละความพยายามทำงานจนชิ้นงานออกมาดีขึ้น
      ครู "พี่ลู รู้สึกยังไงกับงานของพี่ลูตอนนี้?"
      พี่ลู  "สวยครับครู..."   พี่ลูยิ้มจนตาจะปิด
      ครู  "เยี่ยมครับ ขอบคุณครับพี่ลู"

     
เข้าถึงเด็กๆด้วยสิ่งที่ผมถนัด

           ผมอยู่เรียนรู้ที่โรงเรียนหนองอารีพิทยา สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้ว การจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเริ่มเห็นการเปลี่ยนที่ชัดเจนขึ้น ส่วนใหญ่แล้วผมจะอยู่กับระดับชั้นมัธยมและชั้นป.5-6 เพราะเราแบ่งงานกันรับผิดชอบกับครูไก่ เราไม่ได้อยู่ประจำชั้นแต่เราเวียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล-ป.4 ส่วนน้อยมากที่จะรู้จักและคุ้นเคยกับครูที่ไม่ได้อยู่ประจำชั้น
           กิจกรรมจิตศึกษา "ดนตรีดลใจ" ทำให้เด็กๆรู้จักครูเสกทั้งโรงเรียน สังเกตได้ว่าเด็กๆทุกคนชอบฟังเพลง  ดนตรีทำให้ทุกคนมีความสุข อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และหัวเราะ  ครูมีความสุขที่เห็นเด็กๆอารมณ์ดี  ทุกคนจะมีเพลงที่ตนเองชอบฟัง ชอบร้อง แต่ทั้งโรงเรียนจะรู้จักครูเสกในบทเพลง "ไอ้หนุ่มขุขันธ์"
          "ผมเชื่อว่าตั้งแต่เปิดเทอมมา สามารถสร้างแรงให้เด็กหลายๆคนรักดนตรี  กระหายที่อยากจะเรียนรู้ และมาโรงเรียนอย่างมีความสุข"
       

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนบ้านปะทาย

สิ่งที่ได้เห็นและได้เรียนรู้
- ก่อนเคารพธงชาตินักเรียนรู้หน้าที่ของตนเองในการทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ
- ก่อนจะไปทำพิธีหน้าเสาธง นักเรียนแต่ละชั้นจะตั้งแถวรอเพื่อนบริเวณหน้าอาคารก่อนที่จะเดินไปเป็น
     แถวเพื่อทำพิธีหน้าเสาธง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำพิธีหน้าเสาธงด้วย
- กิจกรรมหน้าเสาธงใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเริ่มวันใหม่อย่างมีความหมาย ก่อนเข้าชั้นเรียนนักเรียน             ทำความเคารพรุ่นพี่แล้วค่อยเดินเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง
- กิจกรรมจิตศึกษา พี่ม.3 ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมโยคะ คนละ1ท่า
- คุณครูมีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรมดีมาก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดและตั้งคำถามเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิต      ประจำวันของเขาที่เขาควรสังเกต เช่นเรื่องการเสียภาษีจากการซื้อของในห้าง ร้านสะดวกซื้อ ทำให้        นักเรียนได้ใคร่ครวญและกลับมารู้ตัว รู้จักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
- กระบวนทำงานกลุ่มที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไม่ยอมรับการทำงานกับคนที่ไม่เก่ง คุณครูหาวิธีการ       ทำงานที่เหมาะกับหลายๆคน เช่นงานก่อนสร้างที่ผู้ชายถนัดและกลุ่มผู้หญิงจะเป็นผู้ช่วย ซึ่งต่อมาเริ่ม       เห็นว่าทุกคนยอมรับในความแตกต่าง เพราะทุกคนจะถนัดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นครูสร้างโอกาส      ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันให้ได้
- กิจกรรม Body Scan คุณครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ซึ่งหลังจากที่นักเรียนตื่นขึ้นมา ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่น “นิทานเรื่องอะไรบ้าง? ,ตัวละครมีใครบ้าง,ใครนา..จะเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟัง?,เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?เหตุการณ์เป็นอย่างไร,ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น,แล้วยังไงต่อ? เป็นต้น ในระหว่างนี้นักเรียนมีส่วนร่วมดีมาก ทำให้นักเรียนอยากตอบคำถาม และยกมือก่อนตอบ นักเรียนจะยกมือก่อนที่จะตอบโดยที่ให้ครูจะส่งสัญญาณให้ตอบคำถามนั้น

สิ่งที่จะนำมาใช้
- การนำสื่อที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นหนังสือนิทาน ภาพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย  การสร้างแรงให้นักเรียนด้วยวิธีและเรื่องที่หลากหลายเช่นสิ่งที่เกี่ยวการประกอบอาชีพงานหัตถกรรม เพ้นท์เสื้อ เพ้นท์กระเป๋าและรองเท้า หรืออื่นๆตามความสนใจของนักเรียน

-ให้โอกาสนักเรียนได้ทำงานที่ตนเองถนัด เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเองและคนอื่น ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคน

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ / โรงเรียนบ้านปะทาย


"ไม่มีหินก้อนใดโง่""นก สามารถสร้างบ้านของมันได้โดยไม่ต้องเรียนก่อสร้างหรือต้องจบออกแบบใดเลย"เด็กทุกคนมีศักยภาพในการทำง...
Posted by เสก เว็บทูไทย on 18 มิถุนายน 2015

ขอบคุณท่านผอ. สังคม อินทร์ขาว และ ผอ.สมศักดิ์  ประสาร

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา : วาดภาพตามคำบอก

กิจกรรมในครั้งนี้ ครูประจำชั้นเป็นผู้เสนอกิจกรรม ผมให้คำปรึกษา ซึ่งคุณครูเข้าใจกระบวนการในระดับหนึ่งแล้ว จึงเห็นได้ว่าคุณครูสามารถพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมได้ดีขึ้น
กิจกรรมจิตศึกษา พี่ม.3
ชื่อกิจกรรม : วาดภาพตามคำบอก
เป้าหมาย : 1. เพื่อฝึกสมาธิ จดจ่อ
2. เพื่อฝึกจินตนาการ
ขั้นตอนการจัดกิกจรรม
ขั้นนำ

- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูพานักเรียนทำเบรนยิม 2-3 ท่า

ขั้นกิจกรรม 
- ส่งกระดาษต่อกัน ก่อนรับพี่ๆทุกคนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม และไหว้ขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนให้เราได้ส่งกระดาษให้
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตามคำบอก ซึ่งครูจะบอกตำแหน่งของภาพแต่ละจุด เช่น 1.วาดภาพบ้านในฝันตรงกลางกระดาษ 2.ทางขวาของบ้านทำเป็นสวนดอกไม้ ฯลฯเป็นต้น
- ดูผลงานของนักเรียนแต่ละคน พร้อมอธิบายภาพวาดของตนเอง
- ค่อยๆส่งกระดาษของแต่ละคนคืนให้ครู

ขั้นสรุป
- empower ชื่นชมทุกคน
- มอนิเตอร์ ส่งสัญญาณ และกล่าวขอบคุณ คุณครู

งอกนอกกะลาโรงเรียนหนองอารีพิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เริ่มต้นได้ดี วันแรกเปิดเทอม วันแรก PBL โรงเรียนหนองอารีพิทยา

เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความหมาย  และเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน ที่สำคัญเป็นวันแรกของเริ่มต้นในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL คุณครูทั้งโรงเรียนได้เตรียมการมาอย่างยาวนาน ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่  ทำให้การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีความหมาย และเด็กๆเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง


วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมวิชาการ สานพลังเรียนรู้ ครูนักปฎิบัติ คืนความสุขสู่ผู้เรียน :2-3เมษายน2558

สานพลังการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

   การประชุมวิชาการสานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู้ผู้เรียน ผู้เข้าร่วมจำนวน 3,000 คน ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้สร้างเครือข่าย และมีพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อการปฎิรูปการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ ที่เห็นผลจนเป็นรูปธรรม การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่ออนาคต เช่นการพัฒนาครูและผู้เรียนด้วย PLC และ PBL การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา การสอนภาษาให้ได้ผล การเรียนรู้อย่างมีความสุข การประกันคุณภาพภายใน การสอนแบบบูรณาการ การสอนทักษะการวิเคราะห์ การเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพ
    นอกจากนี้ให้ทุกคนได้ตระหนักในการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจัดการศึกษา   ได้เห็นแนวทางการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งเด็กและผู้ปกครอง โรงเรียนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน

  3 นวัตกรรมสำคัญที่โรงเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร คือ
(1)  จิตศึกษา การพัฒนาปัญญาภายใน
(2)  PBL  (Problem Based Learning) 
(3)  PLC  (Professional Learning Community)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกายมาศ

เคยสงสัยอยู่เหมือนกัน  "ประกายมาศ" แปลว่าอะไร?
เพราะเมื่อฟังดูแล้วรู้สึกมีคุณค่าอยู่ในคำๆนี้  "เอ...แปลงว่าแสงสว่างรึป่าว...."
เพราะคำว่าประกาย เป็นเหมือนประกายไฟหรืออะไรสักอย่าง!..

ในวันน้ีเป็นโอกาสที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงของพี่ๆม.3 รุ่นประกายมาศ
พี่ๆช่วยกันคิด กับคุณครู จนได้มาซึ่งบทเพลงที่ไพเราะ ความงอกงามที่ได้เห็น คุณค่าของบทเพลง
ที่เกิดจากทุกคน(ม.3 รุ่น ประกายมาศ)

ทำให้เข้าใจถึงคำที่แท้จริง "ประกายมาศ  แปลว่า ทองคำ"
ขอบคุณครูณีครับ ที่ทำให้เข้าใจในวันนี้

# "อย่างไรก็ตามทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง นั่นคือค่าของคนทุกคน"