หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกายมาศ

เคยสงสัยอยู่เหมือนกัน  "ประกายมาศ" แปลว่าอะไร?
เพราะเมื่อฟังดูแล้วรู้สึกมีคุณค่าอยู่ในคำๆนี้  "เอ...แปลงว่าแสงสว่างรึป่าว...."
เพราะคำว่าประกาย เป็นเหมือนประกายไฟหรืออะไรสักอย่าง!..

ในวันน้ีเป็นโอกาสที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงของพี่ๆม.3 รุ่นประกายมาศ
พี่ๆช่วยกันคิด กับคุณครู จนได้มาซึ่งบทเพลงที่ไพเราะ ความงอกงามที่ได้เห็น คุณค่าของบทเพลง
ที่เกิดจากทุกคน(ม.3 รุ่น ประกายมาศ)

ทำให้เข้าใจถึงคำที่แท้จริง "ประกายมาศ  แปลว่า ทองคำ"
ขอบคุณครูณีครับ ที่ทำให้เข้าใจในวันนี้

# "อย่างไรก็ตามทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง นั่นคือค่าของคนทุกคน"