หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปิดQuarter2 /2557

วันที่ 23 ตุลาคม 2557

กิจกรรมปิด Quarter2 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย  สรุปองค์ความรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ  Problem Based Learning (PBL) จัดโชว์ผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้เห็น เพื่อสะท้อนความงอกงามของนักเรียนแต่ละคน  และสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครองนักเรียนหลายๆท่าน  ที่ได้เห็นความงอกงามของลูกหลาน

การแสดงในวันนี้
   น้องๆ อนุบาล     : ร้องเพลงตัวหนอน  ประกอบท่าเต้น
   พี่ป.1-2               : ร้องเพลงคพส. อุดมสมบูรณ์   ประกอบท่าเต้น
   พี่ป.3-4               : แสดงละครบทบาทสมมุติ  (วิวัฒนาการของมนุษย์,ภาษาอาเซียน)
   พี่ป.5,6               : แสดงฉ่อย   มหัศจรรย์หญ้าแฝก

อนุบาล เพลงตัวหนอนน้อยครับ

ป.1,2 เพลง คพส.อุดมสมบูรณ์

พี่ ป.3,4 วิวัฒนาการของมุษย์  และภาษาอาเซี่ยน
 

พี่ป.5,6 ฉ่อย  เรื่องหญ้าแฝก ครับ     สะท้อนจากผู้ปกครองนักเรียน
      แม่พี่จิ๊   : "รู้สึกว่าเขาอยากมาเรียนมากๆ  และมาโรงเรียนเรียนแต่เช้าทุกวัน  แม้เสาร์ อาทิตย์ก็ยังอยากจะมา  อย่างในวันนี้ป้าเขายืมจักรยานไป รู้สึกว่าเขางอลที่นำจักรยานมาคืนช้า  เขาเป็นคนที่ชอบเล่า  ทุกวันในตอนกินข้าวเขาจะมีเรื่องเล่าเป็นอย่างงั้น อย่างงี้  แม่ก็ได้แต่นั่งฟังเขา เขาจะมีเรื่องเล่าทุกวัน  รู้สึกว่าเขามีความสุข"
       แม่พี่กิ๊ฟ : เขามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความรับชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายดีมาก