หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขยายพันธ์ุหญ้าแฝก โดยการแยกหน่อ

วันอังคารที่14ต.ค.2557
     หลังจากวันจันทร์ พี่ๆได้ขุดหญ้าแฝกเพื่อขยายพันธ์ุและเตรียมพื้นที่  วันนี้ได้นำปุ๋ยจากมูลสัตว์ ที่ทุกคนได้ช่วยกันนำมา  และปรับสภาพดิน พรวนดินพร้อมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆแปลงผักของตนเอง

ความรู้ใหม่ที่ได้รู้ในวันนี้   คือการปลูกหญ้าแฝก ตามรอบแปลงผักโดยการปลูกแบบเฉียง และก่อนปลูกให้ขุดเป็นร่องเพื่อสามารถเก็บน้ำได้  ต้นหญ้าแฝกที่นำมาปลูกควรตัดใบ และตัดรากเพื่อไม่ให้ยาวเกินไป
ความงอกงาม
    พี่ๆแสดงให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มที่เสร็จทีหลัง พี่จ๋าช่วยพี่แตงโม พี่กอล์ฟเดินไปช่วยกลุ่มอื่นๆ และยังเหลือกลุ่มพี่จ๋าที่ยังไม่เสร็จ หลายคนมาช่วยกันปลูก
    ทักษะที่ทุกคนได้คือการปลูกหญ้าแฝกที่ทุกคนได้ช่วยกันลงมือปฎิบัติ  สะท้อนความรู้สึกในการอนุรักษ์พืชและน้ำ "หญ้าแฝกช่วยเก็บน้ำได้ดี และปรับสภาพดิน" นี่เป็นพูดของพี่ๆหลายคน จากคำถาม"ทำไมต้องปลูกรอบๆแปลงผักของเรา?"