หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ / โรงเรียนบ้านปะทาย


"ไม่มีหินก้อนใดโง่""นก สามารถสร้างบ้านของมันได้โดยไม่ต้องเรียนก่อสร้างหรือต้องจบออกแบบใดเลย"เด็กทุกคนมีศักยภาพในการทำง...
Posted by เสก เว็บทูไทย on 18 มิถุนายน 2015

ขอบคุณท่านผอ. สังคม อินทร์ขาว และ ผอ.สมศักดิ์  ประสาร