หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เริ่มต้นได้ดี วันแรกเปิดเทอม วันแรก PBL โรงเรียนหนองอารีพิทยา

เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความหมาย  และเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน ที่สำคัญเป็นวันแรกของเริ่มต้นในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL คุณครูทั้งโรงเรียนได้เตรียมการมาอย่างยาวนาน ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่  ทำให้การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีความหมาย และเด็กๆเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง