หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

Week7 ชั้นป.6 จ.14ก.ย.2558

...โอกาสดีที่ได้เรียนรู้ ได้สร้างการเรียนรู้กับชั้นป.6 เนื่องจากคุณครูประจำชั้นเข้าร่วมอบรม Chang Agent
วิชาภาษาไทย 
ชง : ครูมีเรื่องเล่าในระหว่างการเดินทางที่ครูได้ขับมาในตอนเช้า ความสวยงามของธรรมชาติในบรรยากาศตามท้องถิ่นแต่ละท้องที่แต่ละหมู่บ้าน แล้วให้นักเรียนจับคู่กัน หยิบนิทานที่ครูเตรียมไว้ไห้ อ่านเป็นคู่ เพื่อมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟัง
เชื่อม : เรื่องเล่าของนิทานที่แต่ละคู่ได้ แสดงความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทาน หลังจากนั้นแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานที่ได้อ่านนิทานดังกล่าวนักเรียนยังไม่เคยได้อ่าน และเป็นสิ่งใหม่ทำให้ทุกคนสนใจและตั้งใจอ่านกับเพื่อน ซึ่งแต่ละคนเลือกมุมกันเองในบริเวณห้อง ในระหว่างการทำงานหลายๆคนจดจ่อกับงานดีมาก หลายๆคนนำงานมาให้ครูดูและนำกลับไปเพิ่มเติมเพื่อความงามของงานตนเอง ซึ่งจะมีบางคนที่จดจ่อกับงานได้ไม่นาน

วิชาPBLหน่วย : สังคม สงครามโลก
เป้าหมายในสัปดาห์นี้ : รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กฎหมายของแต่ละประเทศ
...คุณครูให้นักเรียนดูหนังเรื่อง" อองซาน ซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ "
...หลังจากนั้นแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ วิเคราะห์ตัวละคร  และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนัง ลงในกระดาศA4

เนื่องอยู่ในช่วงท้ายคาบ เวลาไม่มากนักเรียนจึงยังสรุปไม่เสร็จ โดยให้จับคู่ร่วมกันสรุปและช่วยกันคิด ระหว่างที่ทำงานอยู่นั้น นักเรียนผู้คุยกัยเสียงดังและวิ่งหยอกล้อกันทำให้ครูต้องเรียกสติให้รู้ตัวอยู่บ่อย และในช่วงพิธีนมก็ร่วมพูดคุยกันอีกครั้ง เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน