หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

PBL planing Q3/59 ณ โรงเรียนหนองอารีพิทยา

PBL planing Q3 ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค.2559

ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา PBL (วิชาบูรณาการ) ใน Quarter 3 ซึ่งได้จัดที่โรงเรียนหนองอารีพิทยา โดยโรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลาอีก 2  โรงเรียนมาร่วมออกแบบด้วยกัน (โรงเรยนบ้านคลองเพชรสวาย และ โรงเรียนบ้านโนนดั่ง )
...ทีม NNK Sisaket ครูเสก ครูไก่ และครูยุ้ย ได้พาคุณครูร่วมออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งคุณครูหลายๆท่านได้เตรียมหน่วยมาก่อนแล้ว เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบแผนไปด้วยกัน