หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 18-19 กุมภาพันธ์ 59

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 18-19 กุมภาพันธ์ 59 
....การเรียนรู้ เพื่อสร้าง Node ที่แท้จริง โดยใช้"สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" INN = Individual Node Network ในการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการศึกษาไทย