หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 19 สิงหาคม 2557

บันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18 ส.ค.2557
จิตศึกษาชั้นป.5,6
       เดินสำรวจรอบโรงเรียน สังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในบริเวณโรงเรียน สัมผัสกับธรรมชาติเห็นสิ่งต่างๆ นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายรับอากาศบริสุทธิในภาคเช้า
       ครูชงด้วยคำถาม : นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
                     พี่กอล์ฟ : เห็นบ่อเลี้ยงกบมีการเปลี่ยนแปลง  โดยย้ายบ่อเลี้ยงจากบ่อปูนไปเลี้ยงในบ่อดิน ครับ
                     พี่ยศ      :  หญ้าแฝกบริเวณหน้าอาคารเรียน ถูกตัด เพราะว่ารกมากในบริเวณนั้น
                     พี่จิ๊        : บริเวณสนามฟุตบอลมีหญ้าเจ้าชู้ขึ้นเต็มไปหมด
                     พี่แตงโม : บริเวณสระน้ำ มีน้ำเยอะมาก เพราะมีฝนตกมาบ่อยๆ
   
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา PBL
         ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มสำรวจหญ้าแฝกภายในบริเวณโรงเรียนว่ามีจำนวนหญ้าแฝกจำนวนเท่าใด อยู่บริเวณใดบ้าง  แล้ววาดเป็นแผนผังของบริเวณโรงเรียนที่มีหญ้าแฝก