หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการจัดการียนรู้ วันที่ 20สิงหาคม2557

กิจกรรมจิตศึกษา
       ครูใช้กิจกรรม เล่าเรื่องตายายจับปลาบู่และปลาดุก
       ลักษณะกิจกรรม

  1. ให้นักเรียนจับคู่กัน ให้เลือกคนหนึ่งเป็นปลาบู่และอีกคนหนึ่งเป็นปลาดุก แต่ละคนให้ฝ่ามือติดกันและชนปลายนิ้วคนตรงกันข้าม
  2. ครูจะเล่าเรื่องตากับยาย ไปจับปลาเพื่อนำมาต้ม  หากได้ยินเป็นชื่อปลาของตัวเองให้รีบคว้ามือคนที่อยู่ข้างหน้าให้เร็ว  และคนตรงข้ามต้องรีบดึกมือตนเองกลับให้เร็วที่สุด
กิจกรรมนี้นักเรียนมีความสุขมาก  สนุกกับกิจกรรม มีความสุขร่วมกัน แต่ละคนตั้งใจฟังและพยายามที่จะมีสติในการฟัง ซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมีเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข

กิจกรรมวิชาหลัก
        วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.5,6
         เริ่มจากโจทย์ง่ายในการบวก  123+456=.....
          - หลังจากนั้นครูให้ตัวเลขมา 4ตัว( 2,3,4,5)
          - หาผลรวมที่มากที่สุด  และผลลบทีน้อยที่สุด
          - นักเรียนแต่ละคนคิดในสมุดของตนเอง แล้วยกมือตอบ และพยายามหาคำตอบให้ได้คำตอบที่มากที่สุด และน้อยที่สุดให้ได้
         
          - โจทย์ง่ายไปสำหรับพี่ๆป.5,6  ครูจึงเพิ่มตัวเลขเป็น 6 ตัว  และให้นักเรียนหาคำตอบ (แต่ละคนคิดเพื่อหาคำตอบอบย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ในคำตอบ)
          หลังจากทำกิจกรรมร่วมกันครูให้โจทย์ 2ข้อ แล้วให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเพื่อนำมาส่ง
        วิชาภาษาไทย
         ให้นักเรียนเลือกหนังสือหรือนิทานคนละเล่มจากห้องสมุด
         - เลือก 1คน อ่านให้เพื่อนๆ ฟัง แล้วให้เพื่อนๆ สรุปจากที่เพื่อนอ่านให้ฟัง โดยการสรุปตามความเข้าใจ และเล่าเป็นลำดับเหตุการณ์
         - ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านหนังสือของตนเอง แล้วสรุปตามความเข้าใจ ลงสมุดพร้อมกับภาพประกอบ


กิจกรรมวิชา PBL

-ครูชงด้วยวีดิโอ เรื่องหญ้าแฝก กำแพงชีวิต
-หลังจากที่วีดิโอจบ ครูชงด้วยคำถาม  :   นักเรียนเห็นอะไรบ้าง แล้วให้ออกมาเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด
- ให้นักเรียนเลือกมา 10 คำ จากที่นักเรียนช่วยกันเขียนมา แล้วนำมาแต่งประโยค

บันทึกกิจกรรม : นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนได้เยอะมาก  และทุกคนอยากออกมาเขียนแต่เนื่องด้วยใช้เวลานานมากเกินไป ครูจึงหยุดไว้ที่จำนวน 40 คำ แล้วให้นักเรียนได้เลือก10 คำ ในการนำมาแต่งประโยค พี่ฟ้า ชั้นป.6 ไม่เข้าใจ จึงต้องอธิบายให้ฟังจนเขาเข้าใจ  แต่นักเรียนทำงานไม่เสร็จในคาบ จึงให้ทำในเวลาว่าง