หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมจิตศึกษา ชั้นป.5,6

วันที่ 8 ก.ย.2557
กิจกรรมจิตศึกษา ชั้นป.5,6
ชื่อ  เมล็ดปอแห่งจินตนาการ

ลักษณะกิจกรรม
   นักเรียนจะได้กระดาษปล่า 1แผ่น เมล็ดปอเทือง คนละ1กำมือ แล้วแปลงร่างเมล็ดปอ เป็นภาพท่ีมีความหมายกับตัวเอง แล้วบรรยาความรู้สึกให้ผู้อื่นได้ฟัง

สิ่งที่นักเรียนได้

  1. การมีสติ รู้ตัวเองตลอดเวลา
  2. นักเรียนมีจิตจดจ่อกับสิ่งที่ตนเองกำลังปฎิบัติ
  3. นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย จากการที่นักเรียนได้มีความคิดที่อิสระ จินตนาการภาพที่มีความหมาย และได้ปฎิบัติไปพร้อมกัน
  4. การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนส่งเมล็ดปอให้กัน ทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ส่งเมล็ดปอให้ และไหว้ขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนให้เราได้ส่งเมล็ดปอให้
  5. นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนอย่างมีความหมาย

นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่ และได้สื่อความรู้สึกให้เพื่อนๆได้ฟัง 
         พี่เอ็ค  "ผมทำเป็นรูปแม่น้ำ  เพราะผมอยากให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะน้ำมีความสำคัญกับเรา ให้เราได้ดื่ม ได้อาบครับ"
         พี่มล  "ผมทำเป็นรูปต้นไม้  เพราะต้นไม้ให้ความร่มรืนกับเราครับ"