หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

" เอ่...หญ้าแต่ละชนิดแตกจากหญ้าแฝกยังไงหนา.."

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
        ในวันนี้พี่ๆทุกคน สำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสังเกตหญ้าต่างๆ  " เอ่...หญ้าแต่ละชนิดแตกจากหญ้าแฝกยังไงหนา.."
       -หาความแตกต่างมาให้ครูสิเด็กๆ....
       -  ตกลงหญ้าแฝกเป็นวัชพืชไหม...เพราะอะไร?