หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

หญ้าแฝกแต่ละภาค

วันอังคารที่ 16 ก.ย.2557
เป้าหมายในวันนี้ คือนักเรียนได้รู้การปลูกหญ้าแฝกในแต่ละภาคและสามารถำนเสนอได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของแฝกที่เหมาะกับภาคต่างๆ

    ครูชงด้วยคำถามง่ายๆและสนุกๆ
    ครู   :ประเทศไทยมีกี่จังหวัด?
         พี่แตงโม  :   "มี 77จังหวัด ค่ะ"
   ครู   : จังหวัดที่พึ่งก่อตั้งล่าสุด เป็นจังหวัดอะไร  ?
         พี่แตงโม  :   "จังหวัดบึงกาฬ ค่ะ"
   ครู   : จังหวัดอะไรบ้างหนา..ที่อยู่ในภาคอิสาน?
       พี่นิค  :จังหวัดศรีสะเกษครับ
        พี่ภูมิ : จังหวัดยโสธรครับ
       ในระหว่างนี้นักเรียนคิดและยกมือตอบ อย่างรวดเร็ว
 
  ครู   : จังหวัดอะไรบ้างหนา..ที่อยู่ในภาคเหนือ?
      นักเรียนทุกคน ยกมือตอบอย่างสนุกสนานมาก..

หลังจากนั้น ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มเท่าๆนั้น และให้นั่งเป็นวงกลมกลุ่มของตนเอง และแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ประกอบไปด้วย

  •   ไอแพด 1 เครื่อง/กลุ่ม
  • สี
  • ปากกาเมจิก
  • กระดาษ ปรู๊ฟ 1แผ่น
นักเรียนค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาเขียนลงในกระดาษ เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน