หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษา พาคูณ

วันอังคาร ที่ 23 ก.ย.2557


กิจกรรมจิตศึกษา พาคูณ
    เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ มีสติอยู่กับตนเอง  ฝึกการคิดในการคำนวณโดยที่นักเรียนไม่รู้สึกเลยว่าตนเองกำลังเรียนรู้ไปในตัว  ซึ่งนักเรียนจะมีจิตจดจ่ออยู่กับกิจกรรม โดยตั้งใจฟังครูและเพื่อนๆ ฝึกความอดทนในการรอคอยในจังหวะที่จะมาถึงรอบตัวเอง 
    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสามารถเชื่อมโยงไปยังวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องการคูณเลขทศนิยม ซึ่งเริ่มเรียนในวิชาแรก

วิธีการจัดกิจกรรม
  1. นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
  2. ครูอธิบายกิจกรรม  คือครูจะให้โจทย์ไป เช่นจำนวนนับที่หารด้วย2ลงตัว  เมื่อนับไปถึงใครที่เป็นจำนวนนับที่หารด้วย2 ลงตัว คนนั้นจะปรบมือ1ครั้ง แต่ไม่ต้องออกเสียง และคนถัดไปก็จะนับต่อไปเรื่อยๆ การเริ่มต้นครูจะนับเริ่มที่  1 และคนต่อไปจะนับ2 ตามลำดับไปเรื่อยๆ  จำนวนที่หารด้วย2ลงตัว เช่น 2,4,6,8,10......เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจำนวนดังกล่าว คนนั้นจะปรบมือ1ครั้ง แต่ไม่ต้องออกเสียง แล้วคนต่อไปจะนับต่อจากจำนวนนั้น
          จำนวนที่หารด้วย 3ลงตัวเช่น  3,6,9,12,15,18...
          จำนวนที่หารด้วย 4ลงตัวเช่น  4,8,12,16,18......

ผลที่ได้รับ  
   นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมดีมาก  ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อรอถึงลำดับของตนเอง แต่ก็ยังมีเผลอออกเสียงเป็นบางครั้ง

วันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนน้อยมาก  เพราะเนื่องจากอยู่ในช่วงประเพณีแซนโฎนตา ที่ยังไม่เสร็จ และอีกส่วนหนึ่งนักเรียนหลายคนเป็นไข้ เพราะอากาศช่วงนี้ฝนตกบ่อย ซึ่งในตอนเช้าให้นักเรียนชั้นป.6 กลับบ้าน3คน เนื่องจากเป็นไข้ 2คนและเป็นตาแดงอีก1คน