หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

หญ้าแฝกลุ่ม กับหญ้าแฝกดอน ลักษณะต่างกันอย่างไรหนา...เราจะรู้ได้อย่างไร?

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557


          วันนี้พี่ๆ ชั้นป.5,6 ได้สังเกตหญ้าแฝกที่มีในบริเวณโรงเรียน เกี่ยวกับความแตกต่างของหญ้าแฝกแต่ละชนิด  โดยมีคุณครูประเสริฐ  ผู้ที่มีความรู้ทางด้านหญ้าเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยต่างๆ  เป็นไปด้วยความอยากรู้ต่างๆของพี่ๆทุกคน
           พี่ แพรว  "ครูค่ะแฝกลุ่มกับแฝกดอน  มันต่างกันตรงไหนค่ะ  จากที่ดูแล้วมันก็คล้ายกันนะค่ะ"
           พี่นิค       "แฝกลุ่มใบของมันจะมนๆ และลักษณะกอของมันจะใหญ่กว่าแฝกดอน แฝกดอนใบของมันจะเรียวเล็ก"
           ครูไม่จำเป็นต้องให้คำตอบ  แต่เกิดจากการเรียนรู้ของพี่ๆ และแชร์ให้เพื่อนๆฟังในการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้แบบบูรณาการทำให้ทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข
           นอกจากนี้ได้ทำการชำหญ้าแฝกเพื่อการขยายพันธ์ุต่อไป  ในการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  ซึ่งใช้วัสดุที่มีในโรงเรียนคือขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นภาชนะในการชำหญ้าแฝก  และนักเรียนจะคอยสังเกตการเจริญเติบโตในแต่ละวัน