หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

เริ่มต้นก่อนสร้างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

วันอังคารที่ 23ก.ย.2557
       ประโยชน์ของหญ้าแฝกนั้นมีมากมาย  หนึ่งในนั้นใบของหญ้าแฝกสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยเสริมรายได้ของทุกคนได้  ก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้นั้น  พี่ๆป.5-6 วันนี้ได้เรียนรู้ในการควั่นแฝกให้เป็นกลียวเหมือนเชือก  เพื่อจะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองจากที่เป้าหมายของทุกคนคืออยากทำเป็นพวกกุญแจ กิจกรรมดังกล่าวนั้นต้องใช้สมาธิและความตั้งใจจดจ่อกับการทำกิจกรรมอย่างมาก ฝึกความอดทนอย่างมาก

      สิ่งที่ได้เรียนรู้
      การควั่นแฝกนั้นผมยังไม่เคยได้ทำมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก  นอกจากนี้จะนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในช่วงจิตศึกษาตอนเช้า  เพื่อฝึกสมาธิความอดทน ความตั้งใจจดจ่อ เพราะสามารถนำมาบูรณาการกับวิชา PBL ได้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก