หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จิตศึกษา "ดนตรีดลใจ" ในช่วงชั้นที่ 2

มอบความสุขให้กับเด็กๆ
สัปดาห์นี้จัดกิจกรรมจิตศึกษา "ดนตรีดลใจ" ในช่วงชั้นที่ 2